• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku informuje, że od wtorku tj. 27 września 2022 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Późniejsze przyjmowanie wniosków jest podyktowane przygotowaniem się do realizacji tego zadania, a także przeszkoleniem w tym zakresie pracowników.

    Zwracamy się z prośbą  o prawidłowe wypełnianie wniosku i sprawdzenie czy została właściwie złożona deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w Urzędzie Miejskim w Łasku.

    Załączniki: 

    application/pdf icon Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z klauzulą informacyjną.pdf

    Udostępnij