• 17 września wchodzą w życie, ważne dla wszystkich użytkowników dróg, zmiany w przepisach. To pokłosie znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. To drugi etap wdrażania regulacji, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Warto już dziś przygotować się na to co czeka nas niebawem.


  Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym to priorytet przyświecający autorom zmian w przepisach. Wprowadzony od stycznia wyższy taryfikator przynosi pozytywne efekty. Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury porównując pierwsze siedem miesięcy tego roku do analogicznego okresu roku ubiegłego widać ponad 12 proc. spadek ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.
  Już niebawem, obowiązujące od stycznia przepisy zostaną wzmocnione przez kolejne zmiany, wśród których warto zauważyć:
  Kasowanie punktów karnych
  Od 17 września zacznie obowiązywać zmiana sposobu kasowania zgromadzonych punktów. Zostaną one usunięte po dwóch latach od regulowania mandatu, a nie od daty popełnionego wykroczenia.
  Zniesione będą również szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.
  Recydywa
  Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy.
  Dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości o:
  •    31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych i 9 punktów karnych; recydywa: 1600 złotych i 10 punktów karnych;
  •    41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych i 11 punktów karnych; recydywa: 2000 złotych i 13 punktów karnych;
  •    51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych i 13 punktów karnych; recydywa: 3000 złotych i 15 punktów karnych;
  •    61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych i 14 punktów karnych; recydywa: 4000 złotych i 15 punktów karnych;
  •    71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych i 15 punktów karnych; recydywa: 5000 złotych i 15 punktów karnych.

  Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć innych obszarów ruchu, np.:
  •    nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;
  •    złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 złotych; recydywa: 2000 złotych;
  •    wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;
  •    niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;
  •    omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych.
  •    wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 złotych; recydywa: 4000 złotych;
  •    wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 złotych; recydywa: 4000 złotych;
  •    prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 złotych; recydywa: 5000 złotych.

  Pamiętajmy, że to czy nowe przepisy dotkną nas jako uczestników ruchu drogowego zależy wyłącznie od nas samych. To my decydujemy o naszym zachowaniu na drodze i ewentualna odpowiedzialność spoczywa na nas.

  Udostępnij