• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego informuje, że są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z terenów wiejskich.

  W wakacje KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponuje się wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju (od 26 czerwca do 16 lipca, dzieci z chorobami układu ruchu i wad postawy) lub w Iwoniczu-Zdroju (od 14 lipca do 3 sierpnia, dzieci z chorobami układu oddechowego).

  Z oferty mogą skorzystać dzieci w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2007-2015) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok i samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

  Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie  jest to warunek konieczny do uczestnictwa w turnusie.

  W ramach wyjazdu oferowany jest bezpłatny transport na turnus, pełne wyżywienie, komplet zabiegów rehabilitacyjnych oraz profesjonalną opiekę wykwalifikowanej kadry.

  Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka powinni złożyć do KRUS do końca maja.

  Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

  Szczegółowe informacje pod numerami tel.: (42) 665 07 29, (44) 725 64 25 i (43) 824 15 43

  Udostępnij