• Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi zaprasza 21 kwietnia na bezpłatne szkolenie na temat: „Zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz wypełniania dokumentu ZUS IWA”.

  Spotkanie dedykowane jest dla wszystkich płatników składek, pracowników komórek kadrowo-płacowych oraz biur rachunkowych.

  W trakcie spotkania on-line 21 kwietnia o godzinie 10.00 pracownicyZUS powiedzą m.in. o:

  • zasadach określania liczby ubezpieczonych dla celów ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,

  • zasadach ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,

  • zasadach ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

  • ustalaniu stopy procentowej składki przez ZUS,

  • zasadach składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA,

  • konsekwencjach zawyżenia albo zaniżenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,

  • podwyższeniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na wniosek inspektora pracy.

  Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres: szkolenia_lodz2@zus.pl do 20 kwietnia. Liczba miejsc ograniczona.

  Szkolenie będzie prowadzone on-line za pośrednictwem platformy Webex.

  Po szkoleniu od 11.30 do 12.30 pod numerem telefonu 43 824-78-87 będzie dyżurował ekspert ZUS i odpowiadał na pytania.

  Udostępnij