• Po dwuletniej przerwie spowodowanej okresem pandemii, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łasku zapraszają wszystkie szkoły podstawowe z terenu powiatu łaskiego do udziału w eliminacjach powiatowych kolejnej już edycji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2022. Eliminacje powiatowe odbędą się: 22 kwietnia 2022 roku o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku przy ul. Inki-Danuty Siedzikówny 1.

    Serdecznie zapraszamy zainteresowane szkoły do wzięcia udziału w XLIII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz prosimy o dostarczenie bądź przesłanie wypełnionych kart zgłoszeń z liczbą uczestników biorących udział w eliminacjach szkolnych oraz listą zawodników zgłoszonych do eliminacji powiatowych w terminie do 12 kwietnia 2022 roku do Komendy Powiatowej Policji w Łasku przy ul. 9 Maja 32/36 – osobiście bądź na adres e-mail bartlomiej.kozlowski@lask.ld.policja.gov.pl

    Eliminacje powiatowe będą się składać z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Sprawdzian teoretyczny będzie polegał na rozwiązaniu testu, który swą problematyką będzie obejmował pytania bezpośrednio i pośrednio związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, natomiast podczas części praktycznej będą oceniane umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

    W eliminacjach szkolnych wezmą udział wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych, którzy zgłosili chęć startu w przedmiotowym Turnieju.  Etap szkolny organizują we własnym zakresie dyrekcje szkół w dwóch kategoriach wiekowych: grupa I – dzieci w wieku 10-12 lat (rok urodzenia 2010, 2011, 2012) i w grupie II – dzieci w wieku 13-15 lat (rok urodzenia 2007, 2008, 2009). Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych każda ze szkół tworzy trzyosobowe drużyny, które będą reprezentować ją w dalszych etapach Turnieju. 

    Regulamin oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowego: www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

    Udostępnij