• Dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800-190-590 personel medyczny z Ukrainy uzyska komplet informacji na temat zasad zatrudnienia w Polsce.

  Rozmowy są prowadzone w języki ukraińskim i polskim. Konsultant krok po kroku poinstruuje medyka z Ukrainy, jak może podjąć zatrudnienie w placówce leczniczej, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Chodzi o lekarza i lekarza dentystę z Ukrainy (bez lub z tytułem lekarza specjalisty/lekarza dentysty specjalisty uzyskanym poza UE), pielęgniarkę i położną z Ukrainy oraz ratownika medycznego.

  Dzięki uproszczonemu dostępowi do zawodu medycy, pielęgniarki, położne, dentyści, ratownicy będą mogli, po złożeniu odpowiednich dokumentów, wykonywać przez 5 lat w Polsce swój wyuczony zawód na ściśle określonych warunkach. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prowadzi dla medyków z Ukrainy 45-godzinne bezpłatne kursy języka polskiego. Jak poinformowało ministerstwo zdrowia, bierze w nich aktualnie udział 1.424 medyków. Zgody na pracę medyków z Ukrainy w polskich podmiotach leczniczych wydaje ministerstwo zdrowia – mówi Anna Leder, rzecznik prasowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

  Od 9 marca infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia umożliwia kontakt pacjentów z Ukrainy z placówkami onkologicznymi, w których mogą kontynuować leczenie onkologiczne lub hematologiczne w Polsce.  Wystarczy, że pacjent przekaże na infolinii swoje dane kontaktowe.

  Konsultant przekaże je do ośrodka podejmującego się organizacji dalszego leczenia. W Łódzkiem jest to Regionalny Ośrodek Onkologiczny Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Ośrodek kontaktuje się z pacjentem w ciągu 2 dni roboczych, aby uzyskać szczegółowe informacje o pacjencie i przebiegu dotychczasowego leczenia. Z tej możliwości skorzystało już ponad 300 pacjentów z Ukrainy – wyjaśnia rzeczniczka.

  Dzięki infolinii także pacjenci z Ukrainy zyskują szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dotychczas infolinia pomogła przeszło 5 tysiącom Ukraińców.

  Połączenie z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia (800-190-590) jest bezpłatne. Infolinia działa całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne oraz zapewnia obsługę w języku ukraińskim i polskim.

  Pacjenci mogą kontaktować się z infolinią NFZ również przez pocztę elektroniczną (tip@nfz.gov.pl), czat lub wideorozmowę z tłumaczem języka migowego.

  Udostępnij