• Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczyna nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz generalnego konserwatora zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa” 2022.

  Rusza nabór wniosków w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa” 2022. Narodowy Instytut Dziedzictwa, czyli koordynator konkursu, zaprasza do nadsyłania zgłoszeń samorządy gminne miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie.

  W konkursie wyłaniane są gminy, które mogą wykazać się najlepszym opracowaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami, zapewniając zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oparty na efektywnym wykorzystaniu potencjału zasobów tego dziedzictwa.

  Nagrodami głównymi są filmy promujące dziedzictwo kulturowe zwycięskich gmin w każdej z 3 kategorii konkursowych. Oprócz nagród głównych laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe.

  Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.

  Regulamin, formularz zgłoszeniowy i więcej informacji pod linkiem: https://nid.pl/en/2022/03/14/trzecia-edycja-konkursu-samorzad-dla-dziedzictwa/

  Udostępnij