• PIP OIP w Łodzi zaprasza społecznych inspektorów pracy z województwa łódzkiego do udziału w cyklu szkoleń „Akademia SIP 2022”.

  Akademia SIP to cykl szkoleń skierowanych do społecznych inspektorów pracy z naszego województwa. Zgłaszając się do programu, społeczny inspektor weźmie udział w darmowych szkoleniach oraz warsztatach organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Przewidziano 15  godzin szkoleniowych.

  Termin zgłoszeń dla uczestników biorących udział w szkoleniu podstawowym upływa 7 marca. Uczestnicy biorący udział jedynie w szkoleniu zaawansowanym oraz warsztatach mogą się zgłaszać do końca kwietnia.

  Pierwsze szkolenie odbędzie się w 9 marca o godz. 10.00 i będzie to szkolenie podstawowe dla nowo wybranych społecznych inspektorów pracy (pełniących pierwszą kadencję w służbie SIP). Będzie miało formę kształcenia zdalnego za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

  Szkolenie zaawansowane odbędzie się w maju. Skierowane będzie do uczestników szkolenia podstawowego oraz społecznych inspektorów pracy, którzy brali udział w szkoleniu organizowanym przez PIP OIP w Łodzi w latach poprzednich bądź pełnią kolejną kadencję w służbie SIP. Szkolenie planowane jest w formie tradycyjnej. Cykl szkoleń zamkną warsztaty, które odbędą się we wrześniu.

  Aby wziąć udział w Akademii SIP w 2022 roku, należyprzesłać zgłoszenie indywidualne lub zbiorcze (zakładowy sip może wypełnić formularz zgłoszeniowy zbiorczo dla kilku oddziałowych i grupowych sip ze swojego zakładu pracy) do 7 marca (dla uczestników szkolenia podstawowego) lub do końca kwietnia (dla uczestników biorących udział wyłącznie w szkoleniu zaawansowanym oraz warsztatach).

  Link do formularza zgłoszeniowego: https://lodz.pip.gov.pl/pl/formularz/188.

  Więcej informacji: koordynator Akademii SIP w Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Łodzi, radca Konrad Adamczyk, tel.: 42 635 12 28, 513 610 841, e-mail: konrad.adamczyk@lodz.pip.gov.pl.

  Udostępnij