• Starostwo zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Portret Marii Grzegorzewskiej” realizowanym w ramach roku wybitnej twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. 

    Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich. Jego celem jest  przybliżenie postaci Marii Grzegorzewskiej, wzbudzenie zainteresowania historią oraz kształtowanie pozytywnej podstawy wobec osób z niepełnosprawnościami. 

    Organizator konkursu – włocławski Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej – zakłada, że praca stworzy uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych związanych z postacią Grzegorzewskiej oraz prezentacja jej postaci w interesującej i nowatorskiej formie.

    Prace plastyczne wraz z dokumentacją należy wysłać do 1 marca na adres: Zespół Szkół nr 3 we Włocławku, ul. Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek z dopiskiem „konkurs plastyczny”. Ogłoszenie wyników 10 marca drogą mailową.

    Wszelkich informacji o konkursie udzielają: Joanna Sołtysiak (joanna.soltysiak@zs3wek.pl) i Magdalena Cander (magdalena.cander@zs3wek.pl).

    Udostępnij