• Komenda Główna Policji zachęca do udziału w konkursie plastyczno-filmowym na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą „Śnieżny Dekalog”.

    Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Mogą w nim wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych: 5-10 lat oraz 11-16 lat. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 4 marca 2022 roku pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spot filmowy oraz przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji (ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna.

    Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a partnerami Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacja PZU.

    Więcej informacji pod linkiem: https://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/konkurs/28400,Konkurs-plastyczno-filmowy-SNIEZNY-DEKALOG.html

    Udostępnij