• Gmina Łask zaprasza mieszkańców do wyrażania opinii w przedmiocie koncepcji przebudowy ulicy Torowej w Łasku (strona północna). Opracowanie obejmuje odcinek ul. Torowej po stronie parzystych numerów nieruchomości od ul. Sportowej do granic gminy. Z racji obecnej sytuacji epidemiologicznej konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Koncepcja przebudowy została zamieszczona w załączniku.

  Konsultacje prowadzi Wydział Rozwoju Urzędu Miejskiego w Łasku.

  Uwagi i opinie prosimy zgłaszać w dniach 31.01.2022 r. – 10.02.2022 r. drogą mailową na adres:

  um@lask.pl lub k.kras@lask.pl z dopiskiem Konsultacje ul. Torowa

  źródło i foto: lask.pl

  Udostępnij