• Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”. Na wnioski czeka do 31 stycznia.

  Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2022r. Udział jest otwarty i bezpłatny.

  O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowej architektury, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane, celem utrzymania w jak najlepszym stanie zabytków, nad którymi sprawują pieczę. Konkurs ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami oraz ich użytkowania i zagospodarowania.

  Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:

  A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;

  B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);

  C. Adaptacja obiektów zabytkowych;

  D. Architektura i budownictwo drewniane;

  E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);

  F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

  Prawo do składania zgłoszeń mają właściciele zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków i konserwatorzy samorządowi.

  Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/

  Udostępnij