• Od 1 stycznia 2022 roku wzrosły opłaty za śmieci do 36 zł. Zaoszczędzić można kompostując bioodpady – wtedy zapłacimy 5 zł mniej od osoby.

  Aby uzyskać ulgę w opłacie należy założyć kompostownik i zgłosić go do Urzędu Miejskiego w Łasku składając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  ZALETY KOMPOSTOWANIA 

  Kompost to darmowy, ekologiczny nawóz, który pomaga w poprawie struktury gleby, wzbogaca ją, korzystnie wpływa na utrzymanie odpowiedniej wilgotności oraz delikatnie hamuje wzrost chwastów, stanowi bogactwo różnorodnych składników odżywczych, stymuluje glebę do wytwarzania pożytecznych bakterii i grzybów rozkładających materię organiczną, zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy chemiczne. Kompostowanie na nieruchomościach ogranicza masę odpadów komunalnych co tym samym powoduję niższą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kompostować możemy odpadki warzywno-owocowe, skoszoną trawę, rozdrobnione gałęzie, opadłe liście, pozostałości roślin, fusy z kawy i herbaty, skorupki jaj, popiół drzewny, trociny i korę drzew, drewno niezaimpregnowane.

  Odległość kompostowników o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, a od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

  Więcej informacji: http://lask.pl/content/op_aty_za_mieci_mog_by_ni_sze_wystarczy_za_o_y_kompostownik_0

  Harmonogram odbioru odpadów dostępny pod linkiem: http://lask.pl/content/harmonogram_odbioru_odpad_w_2022

  Źródło i foto: lask.pl

  Udostępnij