• 20 listopada ruszył nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Za I miejsce zgarnąć można 10 tysięcy!

    Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 28 lutego 2022 roku. Odbywa się on na dwóch szczeblach: wojewódzkim (składającym się z dwóch etapów cząstkowych) i ogólnopolskim (Koło Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie I miejsce uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu).

    Planowany termin i miejsce przeprowadzenia konkursu ogólnopolskiego to czerwiec 2022 roku w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach. Temat przewodni to „Ostatki w polskiej tradycji”.

    Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne: I miejsce – 10.000 zł, II miejsce – 6.000 zł, III miejsce – 4.000 zł

    Więcej informacji: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/ii-edycja

    Udostępnij