• Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw jest zobowiązany do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

    Musi to zrobić każdy, kto posiada piec. Bez względu na rodzaj paliwa, przyłącze do sieci ciepłowniczej, pompę ciepła czy instalację fotowoltaiczną. Deklarację należy zrobić w ciągu 12 miesięcy od 1 lipca 2021 w przypadku budynków już istniejących lub w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw w przypadku nowo powstałych obiektów. 

    Deklarację złożyć można w formie papierowej (listem lub osobiście w urzędzie gminy) albo w formie elektronicznej (logowanie przez Profil Zaufany lub e-dowód; należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl).

    Za brak deklaracji grozi grzywna.

    Udostępnij