• Od 10 grudnia w galeriach handlowych i innych miejscach publicznych pojawią się patrole policji i straży miejskiej, których zadaniem będzie kontrolowanie przestrzegania obostrzeń.

    Na podstawie zarządzenia wojewody łódzkiego z 9 grudnia, policjanci wraz ze strażnikami miejskimi wracają do wspólnych patroli miejsc publicznych. To w celu poprawy bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego oraz ościennych gmin.

    Funkcjonariusze pabianickiej komendy od początku pandemii zwracają uwagę na wszelkie przejawy ignorowania m.in. nakazu zasłaniania ust i nosa. Mundurowi rozmawiają z mieszkańcami  i dyscyplinują osoby niestosujące się do wprowadzonych zaleceń epidemiologicznych – mówi rzecznik policji. – Stróże prawa na bieżąco sprawdzają sytuację w środkach komunikacji miejskiej, sklepach oraz innych miejscach.

    Za niestosowanie się do wprowadzonych przepisów grozi grzywna w wysokości nawet do 5 tysięcy złotych. W przypadku rażących naruszeń policjanci wnioskować mogą do powiatowego inspektora sanitarnego o wszczęcie postępowania i ukaranie osób nie stosujących się do reżimu sanitarnego na drodze grzywny administracyjnej.

    Pabianiccy policjanci wraz ze strażnikami miejskimi rozpoczynają wspólne patrole w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania zakazów sanitarnych. Funkcjonariusze pojawiać się będą wszędzie tam, gdzie gromadzą się duże skupiska osób, a w szczególności w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych i środkach transportu zbiorowego. Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i respektowania przepisów prawa w tym zakresie, to jeden z priorytetowych zadań policji w czasie pandemii. Należy pamiętać, że osoby zakażone koronawirusem mogą przechodzić zakażenie bezobjawowo, a nie stosując się do obowiązku zasłaniania ust i nosa nieświadomie zakazić mogą osoby szczególnie podatne na ciężki przebieg infekcji. Odpowiedzialne zachowanie, a także bezwzględne podporządkowanie się obowiązującym zaleceniom pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców i ościennych gmin – dodaje funkcjonariuszka. 

    Udostępnij