• Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił przetarg na dostawę i montaż 39 odcinkowych pomiarów prędkości. 5 z nich zagości w Łódzkiem.

    W województwie łódzkim odcinkowy pomiar prędkości pojawi się w Mokrej Prawej (powiat skierniewicki); w Pomorzanach/Bocianach (powiat kutnowski); w Łodzi na odcinku Chocianowicka – Łaskowice oraz – co najważniejsze dla mieszkańców naszego powiatu – na S14 na odcinku Dobroń-Pabianice Płn. od 75 km 300 m (bramka Viatoll) do 69 km 900 m oraz na odcinku Bychlew 6 – Jadwinin 16a.

    Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie miał 70 tygodni na montaż urządzeń od dnia podpisania umowy.

    Udostępnij