• 25 listopada obchodzimy Dzień Kolejarza. Z tej okazji mundurowi przypominają zasady jakie obowiązują na przejazdach kolejowych i w pobliżu torów.

  Z policyjnych statystyk wynika, że ponad 90% wszystkich zdarzeń, do których dochodzi na przejazdach kolejowych, spowodowane jest nieposzanowaniem przepisów przez kierowców. Pozostałe 10% to czyny popełnione przez nieochronionych uczestników ruchu drogowego. Z tych samych statystyk wynika, że w zdecydowanie większej części zdarzeń dochodzi na strzeżonych przejazdach.

  Funkcjonariusze przypominają: „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona”. „Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd”.

  Pieszemu zabrania się chodzenia po torach (torowiskach), zatrzymywania się na nich oraz przechodzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Przy przekraczaniu torów tramwajowych lub kolejowych pieszy obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i na tory wejść dopiero po upewnieniu się, że nie nadjeżdża pojazd szynowy. Jeżeli przejście przez tory zamykane jest za pomocą sygnalizacji świetlnej, zapór (rogatek), półzapór (półrogatek) lub w inny widoczny sposób, zabrania się wchodzenia na tory, gdy zapory (rogatki) lub półzapory (półrogatki) są opuszczone (obchodzenia zapór-rogatek) lub gdy opuszczanie ich zostało rozpoczęte bądź gdy jakiekolwiek sygnały zabraniają wejścia na tory.

  – Każdorazowo zatrzymajmy się przed przejazdem i upewnijmy, czy z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg. Pamiętajmy również, że rozpędzony pociąg może mieć drogę hamowania równą nawet trzynastu boiskom piłkarskim. Zawsze zbliżając się do przejazdu, zachowajmy zasadę ograniczonego zaufania, ponieważ rogatki lub sygnalizacja mogą zostać uszkodzone. Przestrzegając przepisów, wspólnie możemy zadbać o to, co najcenniejsze: ludzkie zdrowie i życie – dodają mundurowi.

  W tym roku na przejazdach kolejowych w województwie łódzkim doszło do 74 zdarzeń, w których zginęła 1 osoba.

  Udostępnij