• Centralny Port Komunikacyjny przystąpił do opracowywania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla projektu „Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny”. 

  Planowana inwestycja obejmie swoim zasięgiem woj. łódzkie, w tym gminę łask. W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych rozpoczęto konsultacje społeczne.

  CPK zachęca do wypełnienia internetowej ankiety na stronie www.ckp.pl (do końca roku). Ankieta w formie tradycyjnej dostępna jest także w Biurze Obsługi Interesanta łaskiego ratusza oraz w Punkcie Informacji Turystycznej. Po analizie ankiet planowane są spotkania z mieszkańcami.

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia ankiety

  Mapy – Gmina Łask

  Więcej informacji na: www.cpk.pl

  źródło: lask.pl

  Udostępnij