Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| December 4, 2021

Scroll to top

Top

Przebudowa Słowackiego w Dobroniu -

Przebudowa Słowackiego w Dobroniu

W Dobroniu trwa przebudowa ulicy Słowackiego.

Gmina Dobroń zawarła umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu” w listopadzie ubiegłego roku. Wartość inwestycji wynosi 1.198.381,01 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Trwające właśnie roboty budowlane obejmują przebudowę drogi gminnej klasy technicznej L (ulicy Słowackiego), rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i drogą powiatową, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, rozbiórkę przepustu pod trasą zasadniczą, przebudowę sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4kV (KOB XXVI), przyłączy napowietrznych i kablowych nn 0,4kV, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz wycinkę drzew – wyliczają włodarze.

Termin zakończenia realizacji to 30 września 2021 roku.