rp_logo_01

Mój Łask

Dotacja z budżetu gminy Łask na wymianę pieca

Dotacja z budżetu gminy Łask na wymianę pieca

W drugiej połowie maja br. zostanie ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację zadań stanowiących przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza, obejmujące trwałą wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych na nowoczesne urządzenia grzewcze:

  1. ogrzewanie gazowe, w tym podłączenie do sieci gazowej;
  2. podłączenie do sieci ciepłowniczej;
  3. automatyczne kotły opalane granulatem drzewnym, tzw. biomasą, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012 oraz zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe, wydanymi przez akredytowaną jednostkę badawczą;
  4. pompy ciepła.

Na stronie www.lask.pl powstanie specjalna zakładka, w której znajdą się niezbędne dokumenty.

źródło: lask.pl

Udostępnij

O autorze