• Przepisy prawa  tzw. tarczy antykryzysowej dały możliwość radzie gminy podjęcia uchwały w sprawie przedłużeniu terminu płatności podatku od nieruchomości również w roku 2021.

    Rada Miejska w Łasku korzystając z takiego prawa, aby pomóc przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 podjęła Uchwałę nr XXX/377/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r., poz. 1899)

    Uzyskanie pomocy na podstawie tej uchwały zobowiązuje przedsiębiorcę do złożenia oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

    Załączniki: Uchwała.pdf

    źródło:lask.pl

    Udostępnij