rp_logo_01

Mój Łask

Nowa ekopracownia w SP nr 5 w Łasku

Nowa ekopracownia w SP nr 5 w Łasku

W  Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku powstała nowa ekopracownia. Znajduje się w sali geograficznej – 302.  Ekopracownia powstała na podstawie „Umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 663/EE/D/2020 w formie dotacji” zawartej pomiędzy gminą Łask a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Umowa została zawarta w wyniku konkursu „Nasze ekologiczne pracownie.” WFOŚiGW w Łodzi udzielił dotacji na „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 im Mikołaja Kopernika w Łasku”.
 

Koszt całkowity zadania: 24 427 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi: 21 427 zł

Udział własny szkoły: 3 000 zł

Utworzenie ekopracowni obejmowało następujące punkty harmonogramu rzeczowo – finansowego będącego załącznikiem do umowy:

  • Elementy wyposażenia ekopracowni – 13 356 zł (dofinansowanie WFOŚiGW)
  • Zakup roślin doniczkowych – 500 zł (udział własny)
  • Pomoce dydaktyczne – 4 562 zł (dofinansowanie WFOŚiGW)
  • Sprzęt komputerowy  – 3 500 zł (dofinansowanie WFOŚiGW)
  • Prace remontowe – oświetlenie 400 zł (udział własny).

Koszty niekwalifikowane: wykładzina, malowanie, listwy ochronne, tablica informacyjna – 2 100 zł (udział własny)

Wyremontowana i wyposażona pracownia czeka na powrót uczniów do szkoły.

źródło:lask.pl

Udostępnij

O autorze