rp_logo_01

Mój Łask

Bilet Zintegrowany ŁKA + PKS

Bilet Zintegrowany ŁKA + PKS

Łódzka Kolej Aglomeracyjna pragnie zachęcić mieszkańców województwa łódzkiego do korzystania z oferty „Bilet Zintegrowany ŁKA + PKS”.

Przygotowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oferta zakłada podniesienie atrakcyjności zbiorowych form przemieszczania poprzez integrację taryfową, co spowoduje zwiększenie efektywności całego systemu transportu zbiorowego w województwie łódzkim.

Bilet zintegrowany to oferta skierowana do osób wykluczonych komunikacyjnie, nie posiadających własnego środka transportu. Ma na celu ułatwić dostęp m.in. do opieki medycznej czy instytucji publicznych, poprzez konsolidację rozkładów jazdy przewoźników kolejowych i autobusowych. Połączenia kolejowo-autobusowe objęte są jednym zintegrowanym biletem na przejazd. Dzięki takiemu rozwiązaniu opłata za przejazd jest do 20% tańsza od opłaty za bilety zakupione oddzielnie u każdego z przewoźników. Szczegółowe informacje na temat oferty, rozkładu jazdy, sposobu zakupu biletów, kanałów sprzedaży, itp. znajdują się w materiałach elektronicznych dołączonych do niniejszego pisma oraz na stronie internetowej

Pasażerowie ŁKA w Łasku na podstawie biletu zintegrowanego będą mieli możliwość kontynuowania podróży komunikacją w kierunku: Warty przez Szadek, Rossoszycę (przewoźnik: PKS Sieradz).

Udostępnij

O autorze