• Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o NSP 2021. Teraz potrwa on 3 miesiące dłużej.

    Pierwotnie spis miał odbywać się między 1 kwietnia a 30 czerwca. Dzięki nowelizacji ustawy Polacy będą mogli spisywać się dłużej, bo aż do 30 września.

    Udział w NSP jest obowiązkowy. Za niespisanie się grozi grzywna. Spisać się można za pomocą interaktywnej aplikacji dostępnej na spis.gov.pl (to podstawowa forma spisu).

    Można także skorzystać z metod uzupełniających, które ruszą od 16 kwietnia: specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”, a w przypadku jeżeli realizacja samospisu będzie niemożliwa (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność itp.), badanie przeprowadzą rachmistrzowie. Odbędzie się to bezpośrednio bądź telefonicznie.

    Udostępnij