• Wójt Adam Topolski zaprasza mieszkańców do udziału w pracach zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie „Strategii rozwoju Gminy Ksawerów na lata 2022-2027”.

    Kandydaci na członków zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Ksawerów” zgłaszać mogą się do 16 kwietnia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń odbędzie się losowanie.

    Zgłoszeń należy dokonywać w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów lub elektronicznie na adres: sekretariat@ksawerow.com lub ePUAP. Należy podać imię i nazwisko oraz swoje dane teleadresowe.

    „Strategia Rozwoju Gminy Ksawerów” to dokument, który określa dalsze kierunki w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój. Wskazuje także cele strategiczne w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego na najbliższe 5 lat.

    Udostępnij