rp_logo_01

Mój Łask

Chętni do opracowania strategii rozwoju poszukiwani

Chętni do opracowania strategii rozwoju poszukiwani

Wójt Adam Topolski zaprasza mieszkańców do udziału w pracach zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie „Strategii rozwoju Gminy Ksawerów na lata 2022-2027”.

Kandydaci na członków zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Ksawerów” zgłaszać mogą się do 16 kwietnia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń odbędzie się losowanie.

Zgłoszeń należy dokonywać w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów lub elektronicznie na adres: sekretariat@ksawerow.com lub ePUAP. Należy podać imię i nazwisko oraz swoje dane teleadresowe.

„Strategia Rozwoju Gminy Ksawerów” to dokument, który określa dalsze kierunki w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój. Wskazuje także cele strategiczne w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego na najbliższe 5 lat.

Udostępnij

O autorze