Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| January 26, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Od 1 stycznia kasy fiskalne on-line dla gastronomii

Od 1 stycznia kasy fiskalne on-line dla gastronomii
1 stycznia przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, usług krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla i koksu powinni stosować kasy fiskalne online. Do końca zeszłego roku do urzędu skarbowego można było składać wnioski o przedłużenie terminu na instalację takiej kasy.

 

Zgłoszenia do Małego ZUS-u plus do 31 stycznia

Zgodnie z ustawą VAT przedsiębiorcy z branży gastronomicznej usług krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla i koksu mają obowiązek kupienia kas online.

Pierwotnie miało to nastąpić 30 czerwca 2020 r. Z powodu pandemii koronawirusa i związanych z tym skutków, które szczególnie dotknęły m.in. branżę gastronomiczną, resort finansów wydłużył czas na instalowanie kas online w tych branżach do 1 stycznia 2021 r.

Od Nowego Roku trzeba będzie rejestrować umowy o dzieło
 

Przedsiębiorcy przygotowali się do zmiany, ponad 85 proc. punktów gastronomicznych zostało zaopatrzonych w odpowiednie urządzenia.

Niemniej firmom, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji, resort pozwolił wnioskować o przedłużenie terminu na zakup kas. Należało w nich wskazać termin, w którym nastąpi zakup kasy.

Indywidualne decyzje w tych sprawach podejmują naczelnicy urzędów skarbowych.
Zgodnie z art. 48 par. 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych, jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Decyzja urzędu skarbowego wydawana w tym zakresie ma charakter uznaniowy i opiera się na analizie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 139 par. 1 i 2 Ordynacji podatkowej urząd skarbowy załatwia taką sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia postępowania.

źródło i foto: PAP

Wstaw komentarz