Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| January 26, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Zgłoś się do Zespołu ds. Partycypacji Społecznej!

Zgłoś się do Zespołu ds. Partycypacji Społecznej!

Rozpoczął się nabór członków do Zespołu ds. Partycypacji Społecznej przy Wójcie Gminy Sędziejowice, ciała opiniodawczo-doradczego dotyczącego zasad partycypacji społecznej w naszej gminie.

Zespół ds. Partycypacji Społecznej będzie pełnił funkcję doradczą przy Wójcie Gminy Sędziejowice. Do zadań Zespołu należeć będzie w szczególności:
• konsultowanie i opiniowanie rozwiązań dotyczących bieżących spraw związanych z realizacją idei partycypacji społecznej,
• opracowywanie rekomendacji dotyczących działań zmierzających do rozwoju partycypacji społecznej w Gminie Sędziejowice,
• promowanie idei budżetu obywatelskiego.

Zespół ds. partycypacji społecznej na trzyletnią kadencję powoła Wójt Gminy Sędziejowice. Zespół będzie składał się z 12 osób. W jej skład wejdzie:
• 6 przedstawicieli placówek oświatowych z terenu gminy,
• 4 przedstawicieli środowisk i organizacji pozarządowych z terenu gminy,
• 2 przedstawicieli Urzędu Gminy Sędziejowice,

Jak można zgłosić się do Zespołu ds. Partycypacji Społecznej?

Zgłoszenie można składać drogą elektroniczną, przesyłając skany podpisanych dokumentów na adres profilaktyka@gminasedziejowice.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z uzasadnieniem,
• Kilka zdań o tym, dlaczego dana osoba chce pracować w Zespole.

Do zgłoszenia można dołączyć rekomendację organizacji pozarządowej działającej w obszarze partycypacji lub środowiska naukowego zajmującego się tą tematyką.

Nabór trwa do 10 stycznia 2021 r.

Kto może zgłosić kandydata do Zespołu?

Kandydaci do Zespołu muszą zgłaszać się osobiście. Nie ma możliwości przesyłania zgłoszeń kandydatur przez osoby trzecie, nawet jeśli osoby których to zgłoszenie dotyczy wyraziły na to zgodę.

Ile czasu zajmują obowiązki związane z pracą w Zespole?

Spotkania Zespołu będą odbywać się przynajmniej raz na dwa miesiące. Harmonogram prac na pierwszym spotkaniu ustali powołany skład Zespołu. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego istnieje prawdopodobieństwo organizacji (w tym okresie) spotkań w formule wideokonferencji.

Czy za pracę w Zespole otrzymuje się wynagrodzenie?

Udział w pracach Zespołu ma charakter społeczny i nie wiąże się z pobieraniem wynagrodzenia z tego tytułu.

Więcej informacji

Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami.
Na pytania odpowiada Justyna Kmiecik tel. 43 840 00 13 e-mail 
profilaktyka@gminasedziejowice.pl

Wstaw komentarz