Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Remonty dróg w gminie Widawa

Remonty dróg w gminie Widawa

W ostatnich dniach października br. dobiegła końca budowa dwóch odcinków dróg na gminie Widawa. Obecny rok jest trudnym rokiem pod względem inwestycji dla samorządów ze względu na pandemie koronawirusa, ale dzięki wysokiemu dofinansowaniu z budżetu państwa  możliwe były kolejne inwestycje drogowe w naszej gminie. Pierwszy odcinek to długo wyczekiwana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Restarzew Cmentarny o długości 2 kilometrów. Wartość robót z uwzględnieniem kosztów inspektora nadzoru wyniosła 1.189.161,20 złotych. Gmina Widawa otrzymała dofinansowanie na tą inwestycję w kwocie 574.995 złotych co stanowi ok. 50%. Budowę  przeprowadziła wyłoniona w przetargu firma DROMAG ze Zduńskiej Woli. Wykonano nawierzchnię asfaltową o szerokości 5 metrów w dwóch warstwach na podbudowie z kruszywa łamanego, wzdłuż drogi został wybudowany nowy rów odwadniający oraz nowy chodnik na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 480 do cmentarza parafialnego. Utwardzone zostały pobocza i wjazdy na posesje mieszkańców kruszywem na całej długości drogi. W połowie odcinka został umieszczony próg zwalniający. Zadowolenia nie ukrywa Przewodniczący Rady Gminy Widawa Sławomir Stępnik wraz z Sołtysem Restarzewa Cmentarnego Zdzisławem Olczakiem, bowiem od kilku lat zabiegali razem o ujęcie tej inwestycji w budżecie Gminy Widawa.  Nareszcie mieszkańcy Restarzewa Cmentarnego mają nowoczesną i bezpieczną drogę, która będzie im służyć przez kolejne dziesięciolecia.

            Drugim wybudowanym odcinkiem jest droga osiedlowa w Chociwiu o łącznej długości ok. 0,5 kilometra. Jest to kontynuacja dużej inwestycji, która została  rozpoczęta w 2016 roku. Wykonano kanalizację deszczową, została położona nawierzchnia asfaltowa o szerokości  5 metrów na podbudowie z kruszywa łamanego w dwóch warstwach, zatoczki wjazdowe oraz wjazdy na posesje wykonano z kostki brukowej, po obydwu stronach drogi został wybudowany chodnik dla pieszych oddzielony od jezdni pasem zieleni.  Droga wzbogaciła się o przejścia dla pieszych z których jedno jest wywyższone i pełni rolę progu  zwalniającego. Całkowity koszt inwestycji to kwota 1.118.635 złotych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 465.253 złotych. Inwestycję przeprowadziła firma ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego. To ważny odcinek drogi bowiem obejmuje swym zasięgiem zwarty teren zabudowy gdzie wielu mieszkańców będzie z niego korzystało. Budowa była możliwa dzięki współpracy z Radnym Rady Gminy Widawa Wiesławem Błaszczykiem, który od kilku lat zabiegał o tą inwestycję.

Wstaw komentarz