Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| June 17, 2021

Scroll to top

Top

Ślubowali -

Ślubowali

„Przysięga wojskowa jest szczególną chwila w życiu każdego żołnierza. Złożenie jej, nadaje sens żołnierskiej służbie, wskazuje drogę i cel jakim jest służba narodowi: obrona jego suwerenności i bezpieczeństwa” – powiedział w swoim przemówieniu skierowanym do uczestników przysięgi dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego ppłk Krzysztof Bień.

9 października br. w koszarach 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez elewów służby przygotowawczej oraz obchody Święta Żołnierza Rezerwy.

Po podniesieniu flagi państwowej RP i zaśpiewaniu hymnu narodowego, do sztandaru wojskowego wystąpiła kolumna elewów składających przysięgę wojskową. Dowódca Bazy wyraził swój szacunek i serdeczne gratulacje dla składających przysięgę żołnierzy. Życzył, aby słowa Roty Przysięgi Wojskowej były drogowskazem w dalszym życiu. Dowódca podziękował również rodzicom przysięgających żołnierzy za trud jaki włożyli w wychowanie tych młodych ludzi, którzy zdecydowali się wstąpić do wojska. Czterech żołnierzy zostało wyróżnionych listem gratulacyjnym za wysokie wyniki osiągnięte w trakcie szkolenia oraz nienaganną postawę.

Pułkownik Bień przypomniał dlaczego 10 października obchodzimy Święto Żołnierza Rezerwy: „W tym roku będziemy je obchodzić po raz pierwszy. Ten dzień jest poświęcony rezerwistom, którzy dziś często służą w Wojskach Obrony Terytorialnej, a także stawiają się na wojskowe ćwiczenia rezerwy. Do tej pory, nie mieli oni swojego święta w Polsce, choć przez wieki stawiali się na wezwanie Rzeczpospolitej. Gotowymi w każdej chwili stanąć do szeregu aby walcząc w  obronie ojczyzny, wypełniając złożoną przysięgę. Dlatego dziś, w przeddzień Święta Żołnierzy Rezerwy, my żołnierze służby czynnej, chylimy przed nimi głowy i składamy im hołd”.

Cała uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.