Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| March 7, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Przebudowa ulic w Kolumnie -

Przebudowa ulic w Kolumnie

W gminie Łask praca wre, trwają właśnie kolejne przebudowy ulic. 

Przebudowa ulicy Łącznej i Dolnej w Kolumnie jest możliwa dzięki dofinansowanie  z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota rządowej dotacji wynosi aż 572 143,00 zł. Warto zaznaczyć, że całkowita wartość inwestycji to 817 34,35 zł.

Celem projektu jest: podniesie poziomu życia mieszkańców, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Przebudowa obejmuje: rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz fragmentów chodników,  przebudowę nawierzchni jezdni,  budowę miejsc postojowych z kostki betonowej, nawierzchni chodników z kostki betonowej, przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę i budowę zjazdów utwardzonych kostką betonową,budowę odwodnienia ulicy w tym kanału deszczowego oraz studni chłonnych,wycinkę drzew oraz nasadzenia zastępcze,wprowadzenie nowej organizacji ruchu,uporządkowanie terenu, obsianie trawa.

 

Wstaw komentarz