Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| March 5, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Kilkadziesiąt milionów na drogi! -

Kilkadziesiąt milionów na drogi!

2020 rok obrodził w inwestycje drogowe w gminie Sędziejowice. Najważniejsza z nich to przebudowa drogi wojewódzkiej  za ponad 20 mln zł! 

2020 rok jest jednym z nielicznych, w których inwestycje drogowe mają być prowadzone jednocześnie przez wszystkich trzech zarządców: gminę, powiat i województwo.

Kluczową dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest oczywiście rozbudowa DW 481 w miejscowości Pruszków, gdzie jeszcze w tym roku zmodernizowane zostanie 1,7 km trasy. Zakres tej inwestycji obejmuje m.in.: wymianę konstrukcji jezdni i poszerzenie jej do 7 metrów, rozbudowę skrzyżowań – w tym budowę nowego ronda, które znacznie poprawi bezpieczeństwo, budowę chodników i ścieżki rowerowej, a ponadto budowę zjazdów, zatok autobusowych, nowe odwodnienia – kanalizacji deszczowej oraz rowów otwartych i krytych, a także budowę oświetlenia drogowego.

Wartość tego zadania to 20,3 mln zł, w tym ponad 18 milionów złotych stanowić będzie dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca października tego roku.

Optymistycznie zapowiadają się również plany powiatu  łaskiego, który w tym roku planuje budowę nowych nakładek asfaltowych w Siedlcach i Podulach. Zarząd Powiatu Łaskiego zapowiada również złożenie wniosku o dofinansowanie pierwszego etapu przebudowy drogi powiatowej z Pruszkowa do Marzenina w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina Sędziejowice jest w trakcie przebudowy drogi gminnej w Bilewie, natomiast wkrótce samorząd ogłosi przetarg na przebudowę drogi gminnej we Wrzesinach. Ponadto, w miarę możliwości prowadzone są prace przy utwardzeniu kruszywem dróg gruntowych.

Warto podkreślić również nawiązanie współpracy pomiędzy Gminą Sędziejowice, a Powiatem Łaskim w zakresie budowy odwodnienia i chodnika przy drodze powiatowej (ulica Zduńska) w Marzeninie. Samorząd gminny zapewnił, że w przypadku realizacji tej inwestycji udzieli powiatowi pomocy finansowej w wysokości 50% całości zdania. Rada Gminy Sędziejowice w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpieczyła już na ten cel pieniądze. Zadanie ma być realizowane w 2021 roku.

 

Przez centralną część gminy Sędziejowice przebiega około 15-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej.
Sieć dróg powiatowych to z kolei 67,9 km, w tym odcinek drogi gruntowej Grabia – Ptaszkowice. Natomiast długość publicznych dróg gminnych wynosi 47,683 km, w tym bitumiczne – 42,754 km, tłuczniowe – 4,255 km i gruntowe 0,674 km. Stan nawierzchni jest dobry i średni. Długość dróg wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych wynosi około 148 km.

 

 

Wstaw komentarz