• Burmistrz Łasku, po konsultacji z dyrektorami: żłobka, przedszkoli publicznych i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, zdecydował o ich otwarciu z dniem 13 maja 2020 r.

  Nieustannie rośnie liczba zgłaszanych dzieci:

  • 5 maja: 57 zgłoszeń
  • 6 maja: 105 zgłoszeń 

  Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, grupa żłobkowa/przedszkolna może liczyć 12 dzieci, a w pewnych uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż 2 dzieci (maksymalnie 14 dzieci w grupie). 

  Rodzice zainteresowani powrotem dziecka do żłobka, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej są zobowiązani do zgłoszenia tego zamiaru dyrektorowi danej jednostki.

   źródło: Gmina Łask

  Udostępnij