• W związku z zaistniałym w Polsce stanem epidemii podjęto decyzję o odwołaniu tegorocznego Festiwalu Róż w Łasku.

     

    W dniu wczorajszym Pan Premier poinformował, iż zakaz organizowania zgromadzeń będzie utrzymywany przez dłuższy czas.

    W tej sytuacji ustaliłem z przedstawicielami Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej Róży, że odstępujemy od organizacji tegorocznej edycji festiwalu.

    Udostępnij