• Rok 2019 zamknął się dla gminy Buczek z bardzo dobrym wynikiem. Na inwestycje gmina wydała 5 milionów złotych, z tego ponad 2 miliony pochodziły ze środków unijnych i innych zewnętrznych źródeł.

   

  W 2019 roku samorząd przejął kanalizację na ulicy Modrzewiowej i Dębowej w Buczku za 260 tys. zł. Oczkiem w głowie wójta Bronisława Węglewskiego jest infrastruktura drogowa. Gmina więc budowała i poszerzała nawierzchnie zgodnie z przedwyborczymi obietnicami. Dzięki temu zrealizowano takie inwestycje: droga Buczek – Józefatów z chodnikiem za ponad 1,3 mln zł, droga Kowalew z chodnikiem za 583.000 zł, oraz wyremontowano drogę w Maurycy i w Kowalewie, prowadzącą do posesji oddalonych od drogi głównej za 150.000 zł.

  Gołym okiem widać, że Buczek pięknieje. W centrum miejscowości na wcześniej kupionym placu powstał „Mój Rynek”, na którym stanęła tężnia w kształcie truskawki, symbolu gminy, oraz placówki handlowe, z których jedna to truskawkowa pizzeria, a druga to sklep przemysłowo-spożywczy. Miejsce jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców, odpoczywają przy tężni, a ta jest powodem zazdrości innych samorządów.

  Nie zapomniano również o strażakach. Samorząd wyremontował i przebudował budynek OSP Wola Buczkowska za 694 tys. zł. Jest to już siódma i ostatnia wyremontowana strażnica OSP w gminie. Remonty strażnic kosztowały gminę ok. 4 mln. zł, w tym 2,5 mln udało się pozyskać ze środków zewnętrznych.

  Na gminę mogą również liczyć mieszkańcy. Samorząd dotował budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, w których nieopłacalna jest budowa sieci kanalizacyjnej. Takich oczyszczalni na terenie gminy jest około 550. Dzięki temu można powiedzieć, że gmina w 80% jest skanalizowana.

   

  Dlaczego w  Buczku żyje się dobrze? Wójt wraz z radnymi dba, by mieszkańcy jak najwięcej pieniędzy zostawili w swoich kieszeniach.

  – W roku 2019 gmina nie podwyższała podatków, które od 2012 pozostawały na niezmienionym poziomie. Przypomnę, najważniejsze to: od działalności gospodarczej 14,88 zł, podatek rolny 44 zł za dt. żyta, a ceny wody i kanalizacji były najniższe w Polsce, bo wynosiły 5,98 zł, razem za wodę i ścieki (1,99 woda i 3,99 kanalizacja), a śmieci to zaledwie 10 zł – mówi Bronisław Węglewski, wójt gminy Buczek.

  W planowanym budżecie na 2019 rok inwestycje miały być niższe. Na koniec roku okazało się, że inwestycje wyniosą 5 mln zł.

  – Udało nam się to zrealizować bez zaciągania kredytów. Dla mnie to duży sukces, że nie mamy żadnych kredytów. Owszem, kredytem się buduje, ale trzeba go spłacić i oddać odsetki – dodaje włodarz.

   

  A jaki będzie rok 2020? Podobny, gmina ma zamiar dalej budować drogi, chce ulepszać dostawy wody, chciałaby również wykupić grunty pod drogi, bo w wielu miejscowościach jest to przeszkodą w poszerzeniu nawierzchni.

  – Bardzo ważne w  gminie są szkoły, a to, że dbam o stworzenie jak najlepszych warunków do nauki i rozwój dzieci, to widać po tym, jak wyglądają szkoły i ich zaplecza – opowiada wójt. 

  Tak jak w innych samorządach problemem są coraz wyższe koszty utrzymania szkół. W 2015 roku gmina dokładała ok. 950 tys. zł, a w roku 2020 to będzie ok. 3 milionów zł. Jednym z powodów są podwyżki dla nauczycieli na poziomie 15%. Nie zwolniono żadnego z nauczycieli, ale liczba dzieci w placówkach zmniejszyła się o 60. Subwencja oświatowa z budżetu państwa po podwyżkach jest mniejsza o 130 tys. zł i ten problem jest widoczny w całym kraju.

  Wójt ma również nadzieję, że w 2020 roku uda się wreszcie pomóc mieszkańcom w pozyskaniu funduszy na budowę systemów fotowoltaicznych, na które od dwóch lat samorząd ma złożony wniosek dla 106 gospodarstw domowych. Zainteresowanie tymi instalacjami jest bardzo duże. Przewidywany koszt urządzenia to ok. 15-16 tys. o mocy 3 kW. Odpłatność od jednej instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańca to koszt ok. 3000 zł.

  Gmina Buczek już wcześniej pozyskała fundusze dla mieszkańców na solary (53 szt.) oraz pompy ciepła (323 szt.). Odpłatność dla mieszkańców wynosiła 500 zł, pozostałą część pokryła gmina oraz środki zewnętrzne. Program ten cieszy się ogromnym zadowoleniem mieszkańców.

  – Myślę, że pomimo tych pojawiających się trudności, a przy zrozumieniu i wsparciu wszystkich mieszkańców uda nam się zrealizować wszystkie zamierzenia na rok 2020 – kończy wójt Węglewski.

  Udostępnij