Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| April 5, 2020

Scroll to top

Top

One Comment

Wójt podsumował rok

Wójt podsumował rok

Końcówka roku to idealny czas na podsumowanie działań. Na taki „rachunek sumienia” pokusił się Dariusz Cieślak, wójt gminy Sędziejowice.

 

Samorządowiec twierdzi, że pracy w ostatnich dwunastu miesiącach było sporo. Dużo uwagi poświęcił infrastrukturze drogowej.

–  Budowaliśmy, remontowaliśmy i utwardzaliśmy gminne drogi, m.in. w Rososzy, Woli Wężykowej, Marzeninie, Sędziejowicach, Przymiłowie, Podulach, Woli Marzeńskiej, Nieceni i Kamostku. Warto też wspomnieć o oddaniu łącznika z drogą ekspresową S8. Dzięki tej inwestycji zwiększamy szanse na ściągnięcie do naszej gminy nowych inwestorów. Pierwsze firmy już kupiły działki pod budowę magazynów – mówi wójt.

Ponadto wykonano prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody w Pruszkowie i Sędziejowicach oraz zlecono audyt sieci wodociągowej, żeby wyeliminować braki wody, które w ostatnim czasie bardzo dokuczały mieszkańcom.

Modernizacji doczekał się również stadion gminny w Sędziejowicach, czyli miejsce, gdzie mieszkańcy mogą rozwijać swoje sportowe pasje czy kibicować naszej drużynie piłkarskiej. Rozpoczęto również remont boiska w Dobrej.

W 2019 roku gminie Sędziejowice udało się pozyskać sporo pieniędzy z funduszy zewnętrznych. W Dobrej pojawił się nowy oddział przedszkolny sfinansowany z pieniędzy unijnych. ZSO w Sędziejowicach pozyskało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na ekopracownię zewnętrzną, a dla Zespołu Szkół w Marzeninie złożono wniosek o dofinansowanie rozbudowy szkoły. Dzięki dofinansowaniu unijnemu zrealizowano szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy. Wsparcie zewnętrzne pomogło również przebudować drogi w Rososzy (dotacja Wojewody Łódzkiego) oraz Woli Wężykowej (dotacja Zarządu Województwa Łódzkiego).

Sporo działo się także w poszczególnych miejscowościach, gdzie korzystano z funduszu sołeckiego i grantów sołeckich, m.in. place zabaw, które powstały w Kustrzycach, Kamostku i Pruszkowie, boisko do streetballa w Grabnie, utwardzono tereny przed świetlicą we Wrzesinach, OSP w Grabnie i Sobiepanach, wykonano instalacje klimatyzacyjne w budynkach OSP Grabi i świetlicy wiejskiej w Kustrzycach. Prace remontowe nie ominęły również świetlic w Przymiłowie i Lichawie oraz strażnic w Bilewie i Żaglinach.

Nie zapomniano o kulturze i rozrywce dla mieszkańców. Wspólnie z Grupą Motocyklową Forever Young stworzono „MotoFolk”, nową formułę plenerowej imprezy rekreacyjnej, która przyciągnęła wielu mieszkańców gminy, powiatu, ale i województwa. W sierpniu zorganizowano pierwszą „Rekonstrukcję Bitwy pod Sędziejowicami”, a w grudniu dzięki inicjatywie KGW Sędziejowice mieszkańcy mogli wziąć udział w Sędziejowickim Kiermaszu Bożonarodzeniowym.

 

Rok 2019 gmina kończy bez konieczności zaciągania kredytu, ale ze świadomością, że jest to efekt kłopotów z wyłonieniem wykonawcy budowy przedszkola w Sędziejowicach. Doprowadzenie do pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu na tę wielką inwestycję i rozpoczęcie budowy to jeden z priorytetów na pierwszy kwartał 2020 roku.

– Wszystko co wydarzyło się w gminie Sędziejowice w 2019 roku to zasługa wielu osób. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i troskę o naszą „małą ojczyznę” wszystkim radnym Rady Gminy Sędziejowice, sołtysom, pracownikom urzędu i jednostek samorządowych. Nieoceniona jest jednak także aktywność wielu mieszkańców. To Państwo zgłaszacie świetne pomysły, sygnalizujecie potrzeby, proponujecie rozwiązania. Państwa zaangażowanie w życie naszej gminy jest dla mnie niezwykłą motywacją do dalszej pracy. Jestem przekonany, że w 2020 roku możemy osiągnąć wspólnie dużo więcej i zrealizować nawet najbardziej ambitne projekty – kończy Dariusz Cieślak.

Komentarze:

  1. Kolega

    Katastrofa do czego ta gminę doprowadza

Wstaw komentarz