• W powiecie duże zmiany. Podczas grudniowej sesji podjęto decyzję o zatrudnieniu etatowego członka zarządu powiatu. Ta decyzja wzbudziła dużo emocji wśród opozycji.

   

  Najpierw z tej funkcji zrezygnował radny Mirosław Szafrański.

  – Jest kilka powodów mojej rezygnacji, ale ten najważniejszy to trudno pogodzić jest pracę członka zarządu z moimi obowiązkami zawodowymi – powiedział Szafrański.

  Po tych słowach radny Marek Krawczyk ruszył do ataku i wytknął Szafrańskiemu kolejną rezygnację na przełomie lat. Wcześniej oddał mandat radnego.

  Coś mi w tym waszym zarządzie nie gra. Niepokoję się – stwierdził.

  Następnie starosta Piotr Wołosz złożył wniosek o wybranie etatowego członka zarządu powiatu łaskiego. Starosta widział w tej roli Roberta Szczepaniaka. Tym samym zainteresowany złożył rezygnację z… dotychczasowego pełnienia funkcji członka zarządu powiatu. Następnie przedstawił swoją kandydaturę.

  Mija rok od momentu, kiedy wyborcy przy urnach zadecydowali o tym, że siedzimy przy tych ławach. Mija również rok od chwili, kiedy poprzez wskazanie pana starosty i poparcie większości z Państwa mogłem zostać członkiem zarządu powiatu łaskiego. Praca w zarządzie to dla mnie ogromne wyróżnienie i odpowiedzialność. Mam tu bezpośredni kontakt z problemami mieszkańców, oczekiwaniami radnych. Rozwiązujemy dziesiątki kłopotów, z jakimi boryka się starostwo powiatowe oraz podległe mu jednostki. Czasami trzeba podejmować trudne i niepopularne decyzje. Jest to również ciągłe poszerzanie wiedzy. Z działalnością społeczną miałem do czynienia już wcześniej i trwa ona kilka lat. Dość aktywnie wraz z grupą przyjaciół wspieraliśmy ogólnopolski ruch obywatelski, w którym  przybliżaliśmy prawa obywateli. Wówczas miałem okazję poznać wielu ciekawych, nietuzinkowych ludzi z terenu całej Polski. Z wieloma do dziś utrzymujemy kontakty i wymieniamy się doświadczeniami na temat życia społeczno-politycznego.

  To zamiłowanie do historii i poszanowanie kultury, tradycji narodowej i dbałości o pamięć polskich bohaterów, ciekawość różnych poglądów, sprawiła, że grupa ta dość szybko się rozrosła i postanowiliśmy założyć stowarzyszenie Polska Myśl Patriotyczna Łask. Mam zaszczyt być prezesem tego stowarzyszenia. Skupia ono kilkanaście osób, młodych, otwartych i aktywnych. Dzięki tym osobom stowarzyszenie jest dość widoczne nie tylko w Łasku, ale w całym regionie. Wraz z Centrum Idei Ku Humanizmowi organizujemy spotkania, prelekcje i wykłady w ramach cyklu Ścieżki do Prawdy. Mieliśmy zaszczyt zaprosić wielu historyków, pisarzy, publicystów. Jesteśmy organizatorami dnia pamięci ofiar ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP, współorganizatorami światełka dla Inki, nowej formuły upamiętnienia jubileuszu wybuchu Powstania Warszawskiego pod pomnikiem harcerzy na placu Szarych Szeregów w Kolumnie. Sprzątamy również rzekę Grabię.

  Ostatnie dwa zorganizowane wykłady odbiły się echem wśród lokalnej społeczności. Zaprosiliśmy redaktora Witolda Gadowskiego czy dziennikarza śledczego Wojciecha Sumlińskiego, przedstawiającego patologię III RP. Skupiły one gości z całego województwa. Dzięki współpracy z wydawnictwem Miles z Krakowa uzupełniliśmy biblioteki z powiatu nie tylko w książki o tematyce patriotycznej. Zorganizowaliśmy z ŁDK uroczystą premierę filmu „Ułaskawienie” Jana Jakuba Kolskiego, zapraszając reżysera i głównych odtwórców na oficjalne otwarcie łaskiego kina. Byliśmy inicjatorami rewitalizacji alei między Ekonomikiem a policją.

  Wiedza i zaangażowanie członków stowarzyszenia pozwoliły pozyskać i rozliczyć środki na organizacje m.in. koncertu Lecha Makowieckiego, warsztaty kadetów w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie, które było połączone ze spotkaniem z członkami rodziny Szweycerów i konkursem piosenki patriotycznej. W tym roku pozyskaliśmy pieniądze na rajd rowerowy Biało-czerwona na rowerze. Była to impreza o zasięgu wojewódzkim pod patronatem marszałka województwa łódzkiego. Dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wsparliśmy część artystyczną ślubowania kadetów, organizując koncert patriotyczny Norberta „Smoły” Smolińskiego w Ostrowie. W ramach ustawy dekomunizacyjnej 1 kwietnia 2016 roku na nasz wniosek pan burmistrz i Rada Miejska w Łasku upamiętniła rodzinę Szweycerów w Kolumnie i Danutę Siedzikównę Inkę. Kilkuletnia praca społeczna w ciekawym zespole tworzonym z indywidualności, rozwiązywanie problemów, a nawet konfliktów w zespole to tylko niektóre doświadczenia i umiejętności, które ułatwią mi pracę etatowego członka zarządu.

  Robert Szczepaniak stwierdził, że w przedstawieniu swojej kandydatury bardzo skupił się na pracy stowarzyszenia, ponieważ ta daje mu dużo satysfakcji i jest dobrą promocją dla miasta i powiatu. Realizowane przez grupę filmy mają nawet po 45 tys. wyświetleń.

  – Członkiem zarządu jestem od roku. Jest to czas, dzięki któremu poznałem specyfikę tej pracy. Co tydzień rozpatrujemy dziesiątki spraw z różnych dziedzin. Mamy również świadomość zwiększającego się zakresu obowiązków pracowników, prowadzimy wiele inwestycji. Przed nami stoi wiele wyzwań związanych z oświatą, szpitalem, zawirowań wokół „Elektryka”, szkoły w Sędziejowicach i utrzymaniem dróg. Chciałbym jeszcze bardziej zaangażować się w pracę zarządu i ją wspomóc – dodał kandydat.

   

  Po prezentacji nadszedł czas na pytania. Radny Cezary Gabryjączyk chciał wiedzieć, jakie doświadczenie na szczeblu kierowniczym ma Robert Szczepaniak.

  – Członek zarządu będzie nadzorował pracę dość strategicznych dla powiatu wydziałów. Mam tu na myśli architekturę i budownictwo, które są moim zdaniem bardzo ważnymi wydziałami. Geodezja i oczywiście sprawy nieruchomościowe. Mowa była także o nadzorze nad drogami powiatowymi. To inwestycje oraz ich wykonawstwo. Nie słyszałem o takich doświadczeniach zawodowych kandydata – mówił.

  Więcej przeczytasz w najnowszym wydaniu Mojego Łasku

  Udostępnij