• Po ukazaniu się naszej wzmianki dot. zagospodarowania terenu  Pod Bykiem, burmistrz Gabriel Szkudlarek wydał specjalne oświadczenie.

  Publikujemy je w całości:

  „W związku z ukazaniem się na stronie internetowej Mojego Łasku informacji dotyczących wyrażenia zgody na rzekome zabudowanie plaży „Pod Bykiem” oświadczam:

  Wydana zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa decyzja nie likwiduje istniejącej plaży. Burmistrz, jako organ administracji publicznej musi działać na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). I jeżeli obywatel składa wniosek, to musi sprawę załatwić, kierując się wyżej wymienioną zasadą.
  Działka jest własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie. Stwierdzenie, że „nie wiadomo do dziś czyją własnością jest ta działka” to oczywiste kłamstwo. Działka jest własnością OSP w Kolumnie, co jest potwierdzone księgą wieczystą, a sprawę rozstrzygnął Sąd. Nigdy w żadnej formie (np. jako świadek) nie uczestniczyłem w jakimkolwiek postępowaniu dotyczącym ustalenia właściciela tej nieruchomości.
  Nigdy nie pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
  Doprawdy zadziwia mnie nienawiść, jakiej adresatem stała się moja skromna osoba. Nie można bezkarnie, stosując tak oczywiste kłamstwa, szargać czyjeś dobre imię. To szczególnie niegodziwe postępowanie.”

  Cieszy nas, że pan burmistrz z takim  zainteresowaniem śledzi naszą stronę. Opublikowaliśmy tylko i wyłącznie opinię jednego z mieszkańców. Mamy nadzieję, że burmistrz pojawi się na jutrzejszym zebraniu Rady Dzielnicy Kolumna, gdzie rozwieje wszelkie wątpliwości.

  Udostępnij