• Niezwykle burzliwa była ostatnia sesja Rady Miejskiej. Uchwalano na niej budżet na 2020 rok.

   

  Budżet gminy Łask na 2020 rok to ponad 119 mln dochodów, a wydatki kształtują się na ponad 133 mln zł. Planowany deficyt (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) będzie wynosić prawie 14 mln zł. Ma zostać sfinansowany kredytami i pożyczkami.

  Na inwestycje ratusz chce przeznaczyć blisko 20 mln zł. Co się uda zrobić za te pieniądze? Na budowę sieci kanalizacji we Wronowicach przeznaczono prawie 2 mln, a na rozbudowę wodociągów – 400 tys. zł. Budowa kanalizacji w ul. Armii Krajowej ma kosztować 300 tys. zł.

  Najwięcej, bo aż 10 mln zł, „pójdzie” na drogi. Gmina udzieli dotacji woj. łódzkiemu na budowę chodnika od ul. Jodłowej do wjazdu do szpitala (194 tys. zł). Wybudowane zostaną drogi w Budach Stryjewskich, Łasku i Woli Łaskiej (ponad 334 tys. zł). Przebudowy doczekają się nawierzchnie w Krzuczu, Wrzeszczewicach Nowych, Borszewicach, Kopyści, Wronowicach, Gorczynie, Ostrowie, Rokitnicy, Rembowie, Kolonii Bałucz, Podłaszczu. Dla niektórych zadań zaplanowano tylko i wyłącznie projekt. Ponadto planuje się przebudować ulice: Jastrzebią we Wronowicach, Mickiewicza i Prusa w Łasku, Lipową w Okupie Małym, Lipową, Rolniczą i Brzozową, Łączną i Dolną w Kolumnie, Torową i Łanową w Łasku oraz w Ostrowie Osiedle.

  Na modernizację transportu publicznego przeznaczono ponad 5,3 mln zł. Ponadto wybudowana ma zostać altana we Wronowicach, ogrodzona działka gminna w Sięganowie, zrewitalizowana kamienica przy placu 11 Listopada. Na wykup gruntów i nieruchomości z kasy gminnej pójdzie prawie 139 tys. zł. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego wyniesie 100 tys. zł. OSP Okup Mały otrzyma 200 tys. na budowę remizy strażackiej.

  Ponad 1,3 mln zł przeznaczono na szkoły. Dzięki temu w SP Wiewiórczyn powstanie boisko, zmodernizowana zostanie sala gimnastyczna w SP nr 1 oraz zaplecze higieniczno-sanitarne w Okupie Małym, poprawione bezpieczeństwo przeciwpożarowe w przedszkolu nr 1, zakupione dźwigi kuchenne do przedszkola nr 6. Placówki z terenu gminy Łask zostaną rozbudowane (m.in. przedszkole nr 3, gdzie z części budynku wyznaczony będzie żłobek).

  Wykonane zostanie nawodnienie ogrodu różanego oraz wybudowane oświetlenie na ul. Bilewskiej w Okupie Małym. Na modernizację oświetlenia ulicznego gmina wyda 220 tys. zł. Budowa zbiornika wodnego w Łasku to 155 tys. zł, a rewitalizacja placu Szarych Szeregów – 2,2 mln zł. Zyskają również świetlice wiejskie. Wybudowane zostanie ogrodzenie w Remiszewie i Wrzeszczewicach oraz przebudowany Dom Ludowy w Orchowie.

   

  50 mln długu?

   

  RIO pozytywnie zaopiniował budżet z uwagami w kwestii zadłużenia gminy Łask. Co ciekawe, prognozowana najwyższa kwota długu na koniec 2022 roku wynosić będzie ponad 50 mln zł (to ponad 41% planowanych dochodów).

  – Skład orzekający zwraca uwagę, że w latach 2022-2023 poziom obciążenia budżetu w związku ze spłatą długu oscylować będzie w granicach wskaźnika dopuszczalnego – czytał opinię RIO wiceprzewodniczący Stanisław Kołodziejski. 

  Gmina musi zwrócić szczególną uwagę na kwestię dochodów oraz trzymać się dyscypliny finansowej podczas planowania wydatków. Burmistrz uspokaja, że na pewno kredyt nie będzie zaciągnięty w planowanej wysokości, bo niektóre zadania zyskują dofinansowania unijne. Tak było w latach poprzednich, gdzie w 2018 roku wzięto 6 mln mniej kredytu niż planowano, a w 2019 o ponad 3 mln mniej. Wspomniał, że są gminy, które mają zaplanowane spłaty zobowiązań nawet do roku 2050. Łaskiemu samorządowi zależy, by jak najszybciej spłacić kredyty i pożyczki.

  Cały artykuł przeczytasz w najnowszym wydaniu Mojego Łasku

  Udostępnij