• Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej wzbogacił się o nowy pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych. Jest nim 18 – osobowy samochód marki Ford Transit, w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

  W dniu 18.12.2019r. nastąpiło oficjalne poświęcenie i przekazanie nowego pojazdu przez Wójta Gminy Widawa Pana Michała Włodarczyka – Kierownikowi  Środowiskowego Domu  Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej Pani Małgorzacie Kaźmierczak. Na tak wyjątkowym spotkaniu pojawili się przedstawiciele władz powiatu, gminy, oraz pracownicy i uczestnicy Ośrodka.  Następnym punktem naszej uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali: Starosta Powiatu Łaskiego – Pan Piotr Wołosz, Wójt Gminy Widawa – Pan Michał Włodarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Widawa – Pan Sławomir Stępnik, Radny Gminy Widawa – Pan Stanisław Pokorski, Sekretarz Gminy Widawa – Pani  Agnieszka Galuś, Skarbnik Gminy Widawa – Pani Ewa Wartałowicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie – Pani Agnieszka Leopolska, Kierownik Referatu Inwestycji Środowiska i Spraw Komunalnych – Pan Zbigniew Parzybut, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie – Pan Kamil Kudzin, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej – Pani Małgorzata Kaźmierczak. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz Łukasz Kaczmarek.

  Zakupiony autobus łącznie kosztował 192 249,00 zł z czego 124 328,40 zł Gmina Widawa pozyskała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic miedzy regionami III” w obszarze D, czyli likwidacja barier transportowych. Pozostałą kwotę tj. 67 920,60zł  stanowi dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego. 

  Zakupiony samochód w znacznym stopniu usprawni funkcjonowanie Placówki. Podniesie standard usług świadczonych na rzecz uczestników ŚDS, zmniejszy bariery społeczne i transportowe, poprawi komunikację i komfort dojazdu oraz  powrotu z Ośrodka. Autobus będzie służył zwiększeniu dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć odbywających się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej. Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych umożliwi dodatkowo podopiecznym ŚDS różnorodne wyjazdy podczas zajęć terapeutyczno-aktywizujących typu wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, na różne zawody, turnieje i przeglądy, do urzędów, sklepów itp.  Nowy pojazd będzie mógł przewozić 17 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej w tym 2 osoby niepełnosprawne na wózkach  inwalidzkich. Wszystkie osoby ze względu na odległość miejsca zamieszkania oraz ze względu na swoją niepełnosprawność nie są w stanie dotrzeć na zajęcia samodzielnie. Aby uczestnicy zostali dowiezieni na zajęcia łącznie autobus musi pokonywać 250 km dziennie. Zakupiony pojazd jest niewątpliwie wspaniałym prezentem pod choinkę dla uczestników i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej.

  Zaraz po uroczystym poświęceniu samochodu, goście udali się na uroczyste spotkanie opłatkowe, któremu towarzyszyła przyjazna, rodzinna atmosfera, wzruszające jasełka, łamanie opłatkiem, pyszne potrawy wigilijne oraz prezenty. Nie zabrakło miłych słów, wyrazów wdzięczności oraz wzruszeń ze strony pracowników i  podopiecznych ŚDS.

  Małgorzata Kaźmierczak

  Udostępnij