• 8 grudnia na terenie Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czestkowie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania pojazdu typu „quad”. Zakup tego sprzętu współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

  Zaproszeni goście pogratulowali druhom z Czestkowa nowoczesnego sprzętu, który poprawi możliwości operacyjne OSP, skróci czas niesienia pomocy pokrzywdzonym i poszkodowanym m.in. przestępstwem. Jest to pierwszy tego typu pojazd w Powiecie Łaskim, który może dotrzeć do miejsc zdarzeń położonych w trudnym i niedostępnym dla innych pojazdów terenie. Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak w swoim wystąpieniu pogratulował druhom nowego sprzętu, zakupionego w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości. Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski oraz Prezes OSP Czestków dh Janusz Grącki podziękowali wszystkim za życzenia i gratulacje.

  Uroczystość uświetnili śpiewaniem kolęd uczniowie miejscowej szkoły.

  Wojciech Sikora

  przekazanie quada czestkow

  przekazanie quada czestków

  Udostępnij