• Piąta kwesta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej zakończyła się sukcesem.

   

  W tym roku kwestowano przez dwa dni i dzięki temu udało się pobić rekord. Odwiedzający cmentarz do puszek wrzucili 13.206,52 zł.

  W ciągu pięciu lat udało się zebrać 45.521,61 zł. Za ponad 27 tys. zł odnowiono cztery nagrobki. Reszta pieniędzy została na koncie TPZŁ i zostanie przeznaczona na dalszą renowację. Warto również podkreślić, że wiele firm nieodpłatnie włączyło się do pomocy przy kwestowaniu oraz renowacji nagrobków.

   

  Przypomnijmy: Kwesta po raz pierwszy ruszyła w 2015 roku. Podczas pierwszej edycji udało się zebrać 4.944,83 zł, co umożliwiło podjęcie prac w 2016 roku przy odnowieniu i przebudowie mogiły zbiorowej, w której złożono trumny zmarłych właścicieli Łasku i infułatów łaskich z XVIII i XIX wieku. Koszt odnowienia mogiły wyniósł niecałe 10 tys. zł. Brakującą kwotę dołożył Urząd Miejski oraz TPZŁ.

  Z roku na rok łaskowianie coraz hojniej wrzucali datki do puszki. W 2016 udało się zebrać 6515 zł, a w 2017 roku – 9780,88 zł (do puszek zebrano 8780,88 zł i 1000 zł stanowiła wpłata parafii administratora cmentarza). W 2018 roku udało się zebrać już 11.074,38 zł.

  W latach 2016-2019 prowadzone były prace przy odnowieniu kilku nagrobków. Ich zakres został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. W 2017 roku rozpoczęto prace przy nagrobku prawosławnym z 1908r. Marii Proskuro-Suszczinskiej z rzeźbą Chrystusa. Natomiast w 2018 roku rozpoczęto prace przy renowacji dwóch nagrobków obok kaplicy cmentarnej: Władysława Suchorskiego, właściciela dóbr Orpelów, zm. w 1875r., oraz księdza Józefa Kołdowskiego, ostatniego infułata łaskiego, zm. 25 marca 1871r. Odnowiono też nagrobek z 1892 roku kniazia Sergieja Dmitriewicza Czagadajewa.

  foto: facebook

  Udostępnij