• Podczas wykonywania prac budowlanych w Łasku – Kolumnie w rejonie torowiska został wykopany pocisk artyleryjski. Teren wraz ze znaleziskiem został zabezpieczony przez policjantów z Łasku do czasu przyjazdu patrolu z jednostki wojskowej.

    30 września dyżurny łaskiej komendy został powiadomiony o nietypowym znalezisku na ulicy Torowej w Łasku. Operator koparki wykonując prace budowlane w pobliżu torowiska, wykopał pocisk pochodzący z okresu II wojny światowej. Na miejsce skierowany został patrol policyjny, który zabezpieczył teren, a także dowódca Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego, który potwierdził, że znalezisko to  pocisk przeciwpancerny. Powiadomiono patrol rozpoznania minersko-pirotechnicznego z jednostki wojskowej z Tomaszowa Mazowieckiego, który przetransportował pocisku na poligon w celu detonacji.

    Policjanci przypominają jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch: Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Funkcjonariusze zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.

    niewybuch1

    Udostępnij