• Z początkiem sierpnia oddano do użytku zmodernizowane targowisko w Kolumnie. W ramach inwestycji postawiono stylową wiatę z instalacją elektryczną, a pod nią znalazło się 14 stołów. Tuż obok stanęła nowoczesna toaleta publiczna. Targowisko zostało wyposażone w odpływ wody deszczowej poprzez kanalizację deszczową do szczelnego zbiornika na wodę opadową. Dodatkowo przebudowano i rozbudowano zewnętrzną instalację kanalizacyjną i wodociągową. Nie zabrakło nowego oświetlenia i nasadzeń.

    Wykonawcą inwestycji był Zakład Budowlany EKOBUDOWA z Sieradza, a wartość prac to 1.398.510 zł.

    To nie koniec dobrych informacji. W miejskim ratuszu rozstrzygnięto przetarg na rewitalizację placu Szarych Szeregów, w wyniku którego centrum Kolumny zmieni się nie do poznania.

    źródło: gmina Łask

    Udostępnij