• 4 czerwca spółka „Szpitale Powiatowe Sp. z o.o.” (tak obecnie nazywa się spółka, która dzierżawi Szpital w Łasku), złożyła Starostwie Powiatowemu w Łasku propozycję przystąpienia do negocjacji mających na celu ustalenie warunków porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy.

  W związku z propozycją spółki , powiat wystąpił o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia kondycji finansowej szpitala oraz przyczyn wycofania się spółki z dalszego prowadzenia działalności leczniczej.

  13 czerwca odbyła się również komisja  Edukacji, Zdrowia, Kultury, Promocji i Sportu, na której poruszono ten temat. Starosta Piotr Wołosz zapewnił, że szpital wraz z całym personelem zostanie przejęty przez powiat łaski. Włodarz już podjął stosowne kroki. Jest także w kontakcie z ministerstwem zdrowia oraz NFZ.

  Obecna sytuacja nie zagraża realizacji świadczeń leczniczych ani nie jest i nie będzie miała negatywnego wpływu na sytuację pacjentów i pracowników szpitala – powiedział mężczyzna.

  Na spotkaniu pojawiła się także Monika Szmytka, p.o. dyrektora placówki. Radni chcieli, żeby kobieta wytłumaczyła, jakie są powody negocjacji warunków rozwiązania umowy. Pani dyrektor nie potrafiła im jednak odpowiedzieć na to pytanie. Zaskoczona stwierdziła, że o planach spółki dowiedziała się właśnie od łaskich samorządowców.

  Póki co, powiat czeka na przesłanie raportu finansowego. Spółka ma czas do końca czerwca. W tamtym roku taki raport przesłała jednak na przełomie sierpnia/września.

  Samorząd zdaje sobie sprawę, że rozwiązanie umowy będzie skomplikowaną operacją. Dzierżawca niejednokrotnie udowodnił, że jest nastawiony na jak największy zysk i twardo stąpa po ziemi. Pozostaje także kwestia wywiązania się z umowy, jaką zawarł z powiatem łaskim. Niezrealizowanych zostało gro inwestycji.

  Starosta odniósł się także do długu szpitala, który był spłacany z czynszu płaconego przez dzierżawcę. Mężczyzna stwierdził, że powiat da radę udźwignąć ten finansowy ciężar.

  Udostępnij