• Starostwo Powiatowe w Łasku informuje, że od poniedziałku 10 czerwca br. w związku z budową ronda i przebudową ulicy 9 Maja oraz ulicy Południowej w Łasku, nastąpi zmiana organizacji ruchu. Ulice 9 Maja i Południowa będą zamknięte, natomiast parking przy Komendzie Powiatowej Policji zostanie wyłączony z użytkowania. Termin realizacji zadania zaplanowano na 31 października 2019 roku.

    Udostępnij