• Rusza rekrutacja do szkół średnich dla uczniów kończących gimnazjum oraz podstawówkę. Młodzież stoi przed wyborem dalszej ścieżki edukacji. Bogata oferta, wyszkolona kadra pedagogiczna oraz doskonałe warunki do nauki – tym mogą poszczycić się placówki z powiatu łaskiego.

   

  Uczniowie niebawem będą decydować o swojej przyszłości. Od 15 maja do 25 czerwca trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Placówki z powiatu łaskiego nie mają się czego powstydzić. Redakcja „Mojego Łasku” rusza z pomocą i przedstawia bogatą ofertę szkół.

   

  Najlepsza mundurówka w województwie

   

  Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych to 10 lat doświadczenia w kształceniu kadetów. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących szkoła realizuje „Pilotażowy Programu Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Program opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada realizację przedmiotu „Edukacja wojskowa” w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego (opieka i patronat Jednostka Wojskowa w Leźnicy Wielkiej).

  Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę wojskową z wykorzystaniem wyposażenia wojskowego zakupionego z dotacji MON. Zgodnie z przyjętymi przez MON założeniami tylko absolwenci klas pilotażowych będą mogli przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy, w pierwszej kolejności mogą ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej, kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych).

  Nowością jest klasa policyjno-kryminalistyczna. To program wiedzy o policji, podstaw ratownictwa przedmedycznego i sztuk walki. Realizowany jest przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łasku. Patronat nad klasą sprawują KPP Łask oraz KWP Łódź. Ukończenie liceum umożliwia kontynuowanie nauki lub podjęcie pracy w policji lub innych służbach mundurowych. Szkoła zapewnia: udział w obozach klas mundurowych i survivalowych, poznanie specyfiki służby w policji, poznanie tajników sztuk walki, przygotowanie merytoryczne do testów służby w policji, zajęcia pokazowe i instruktażowe oddziałów prewencji policji, udział w zajęciach z wykwalifikowaną kadrą policyjną, naukę i doskonalenie umiejętności strzeleckich, zajęcia otwarte w laboratorium kryminalistycznym, naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, udział w rozprawach sądowych. Uczniowie mają możliwość zamieszkania w internacie.

  Szkoła Branżowa I Stopnia – klasa patronacka. System nauki oparty o nowoczesny wizerunek kształcenia zawodowego w klasie objętej patronatem zakładu pracy, który współuczestniczy w procesie edukacyjnym. Szkoła proponuje naukę w zawodach: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, mechanik-monter maszyn i urządzeń,  mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik precyzyjny, mechatronik.

   

  Dlaczego warto wybrać szkołę w Ostrowie?

  – Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu klas wojskowych. Mamy wyszkoloną kadrę instruktorską, składającą się z żołnierzy rezerwy. Szkoła może pochwalić się doskonałym wyposażeniem, służącym do szkolenia się z zakresu sztuk walki. Posiadamy pilotaż w Leśnicy Wielkiej. Na zajęciach wojskowych uczymy się: taktyki, łączności, sztuk walki, pierwszej pomocy, ćwiczymy również musztrę, strzelanie oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Jeżeli dalej wiązalibyśmy swoją przyszłość z wojskiem możemy ubiegać się o skróconą służbę przygotowawczą, która trwa pięć tygodni. Normalnie trwa sześć miesięcy – mówi Wiktor Vu Phuc.

  Uczeń pochodzi z Pabianic, gdzie również można kształcić się w klasie mundurowej. Wybrał jednak Ostrów, ponieważ przekonały go opinie młodzieży.

  – To pierwsza szkoła wojskowa w województwie łódzkim. Ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu takich klas. Ponadto szkoła ma swój niepowtarzalny klimat. Nie ma problemu z dojazdem do placówki. Z Pabianic dojeżdżam komunikacją miejską. Ponadto od tego roku będzie działać internat – dodaje uczeń.

   

  Wyluzowani nauczyciele tylko w liceum

   

  I Liceum Ogólnokształcące w Łasku to szkoła z ponadstuletnią tradycją. Placówka od lat jest wśród 50 najlepszych liceów w województwie łódzkim. Szkoła łącząca dobre tradycje z nowoczesnością, czego efektem jest utrzymywanie się w gronie 500 najlepszych liceów w Polsce (wg rankingu „Perspektyw”). Absolwenci osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym i studiują na wyższych uczelniach w całej Polsce. Liceum uczestniczy w unijnym projekcie „Szkoła na czasie”, którego celem jest unowocześnianie edukacji. To placówka, która ciągle się rozwija, a uczniowie mogą liczyć na ciekawe zajęcia oraz miłą atmosferę.

  Szkoła ma dwie oferty edukacyjne skierowane do uczniów kończących gimnazjum oraz szkołę podstawową.

  Gimnazjaliści mogą wybrać klasę politechniczną. Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym są: matematyka, fizyka lub chemia, informatyka. Dodatkowo odbywają się wyjazdy na Politechnikę Łódzką na wykłady i zajęcia laboratoryjne. Klasa przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: matematyka, fizyka, ekonomia, informatyka, architektura, grafika komputerowa, mechatronika, elektronika, robotyka, budownictwo, automatyka, inżynieria materiałowa, logistyka oraz wszystkie mundurowe – w ramach wychowania fizycznego nauczyciele przygotowują do testów sprawnościowych.

   

  Humaniści mają do wyboru klasę lingwistyczną (językową). Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, język hiszpański, historia. Klasa przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: wszystkie filologie oraz kierunki wykładane w języku angielskim, politologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, socjologia, kierunki z wykładowym jęz. angielskim, etnografia. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła proponuje naukę szwedzkiego.

   

  W ofercie jest również klasa typowo humanistyczna. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, geografia. W klasie planowana jest innowacja ekonomiczna. W drugim roku nauczania w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce wprowadzone zostaną elementy makro i mikroekonomii oraz elementy prawa. Szkoła ma podpisane porozumienie z Instytutem Historii UŁ oraz wydziałem socjologiczno-ekonomicznym UŁ.

   

  W klasie medyczno-pożarniczej przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: fizyka lub chemia, biologia, matematyka. Dodatkowo odbywają się wyjazdy do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego na wykłady i zajęcia laboratoryjne. W ramach zajęć dodatkowych szkoła proponuje lekcje z ratownictwa medycznego.

   

  Uczniowie szkół podstawowych w czteroletnim liceum mogą wybrać m.in. klasę matematyczno-fizyczną z rozszerzonym językiem angielskim. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski. Profil przygotowuje do studiowania m.in. na politechnikach, szkołach wojskowych, ekonomicznych (nawet z wykładowym językiem angielskim) oraz na kierunkach: matematyka, fizyka, ekonomia, informatyka, grafika komputerowa, mechanika, elektronika, nanotechnologia, budownictwo, inżyniera materiałowa, logistyka.

  W ofercie jest również klasa matematyczno-fizyczna z rozszerzoną chemią. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: matematyka, fizyka, chemia. Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim oferuje przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, chemia. Profil przygotowuje do studiowania m.in. na akademii medycznej, politechnice, w szkole pożarniczej, uniwersytecie AWF oraz na kierunkach: lekarz, stomatolog, kosmetolog, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, psychologia, ochrona środowiska.

  Do wyboru jest także klasa językowa z rozszerzoną geografią. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: język polski, geografia, język angielski. Profil przygotowuje do studiowania m.in. na uniwersytecie na kierunkach: filologie, turystyka, prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia.

  Klasa humanistyczna z rozszerzoną geografią proponuje przedmioty rozszerzone, tj. język polski, geografia, historia. Profil przygotowuje do studiowania na uniwersytecie na kierunkach: filologie, turystyka, prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, historia. W ramach zajęć dodatkowych będą odbywały się zajęcia teatralne prowadzone przez Łaski Dom Kultury.

   

  Oprócz wysokiej jakości kształcenia szkoła jest przyjazna dla ucznia. Organizuje wiele ciekawych wydarzeń, a młodzież uważa, że nauczyciele są super.

  – W naszej szkole jest świetna atmosfera na korytarzach i lekcjach. Nauczyciele często z nami żartują. Na lekcjach jest wesoło, ale nie obniża to poziomu nauczania. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Mamy dużo kółek zainteresowań, a w tym roku nowością są lekcje teatralne. Przystępujemy również do projektu unijnego, co da nam wiele ciekawych lekcji dodatkowych oraz nowoczesne wyposażenie pracowni lekcyjnych – mówi uczennica Klaudia Bonikowska.

   

  Być jak master chef

   

  Bogatą ofertą edukacyjną może pochwalić się również Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. Uczniowie do wyboru mają kilka kierunków kształcenia.

  Uczniowie Technikum Rolniczego sami wybierają specjalizację. Zestaw przykładowych przedmiotów, które mogą stanowić specjalizację to: rolnictwo ekologiczne, organizacja rynku rolnego, technologie pasz, rynek rolny, marketing, podstawy agrobiznesu. Ta klasa wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i kształci techników, rolników różnych specjalności. Dobre przygotowanie i zdobycie specjalności branżowej umożliwia absolwentom łatwe przystosowanie się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym z rolnictwem. W programie szkoły uwzględnia się funkcję jaką pełni kobieta i mężczyzna w gospodarstwie. Wszyscy uzyskują przygotowanie w zakresie mechanizacji rolnictwa, mają możliwość zdobywania prawa jazdy kategorii T, uczą się prac ślusarskich, stolarskich, obsługi i naprawy sprzętu technologicznego w gospodarstwie rolnym, zdobywają umiejętności obsługi komputera. Szkoła utrzymuje szerokie kontakty z organizacjami proekologicznymi i rolnikami ekologicznymi z Niemiec, Francji, Czech, a ostatnio Węgier, Bułgarii i Rumunii, dzięki temu istnieje możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne.

   

  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych rozwija umiejętności i pasję kulinarną wśród uczniów. Mogą oni pochwalić się wysokimi kwalifikacjami i niejednokrotnie proszeni są o przygotowanie cateringu na różne imprezy okolicznościowe. Szkoła zapewnia zakwaterowanie w internacie w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Uczniowie odbywają praktyki w zakładach gastronomicznych, ośrodkach wypoczynkowych i stołówkach na terenie całego kraju oraz poza granicami. Międzynarodowa współpraca szkoły ze szkołami i instytucjami z Francji, Niemiec, Węgier, Czech, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, UK i Ukrainy daje możliwość doskonalenia zawodowego.

   

  Technikum Agrobiznesu realizuje program nauczania w cyklu czteroletnim. Absolwent szkoły uzyskuje tytuł technika agrobiznesu. Uczniowie nabywają wiedzę niezbędną do „poruszania się” w gospodarce rynkowej z zakresu: produkcji i pozyskiwania surowców żywnościowych, podstaw przetwórstwa spożywczego, podstaw ekonomii i ekonomiki agrobiznesu, elementów rachunkowości, wybranych zagadnień prawnych, techniki biurowej i komputerowej, marketingu i zarządzania firmą. Do dyspozycji uczniów jest doskonale wyposażona pracownia informatyczna i centrum multimedialne. W ramach realizacji zagadnień programowych, uczniowie szkoły wyjeżdżają na targi do Poznania i Łodzi. W trakcie nauki mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B.

   

  Technikum Architektury Krajobrazu zajmuje się m.in.: projektowaniem, wykonywaniem i konserwacją ogrodów, produkcją roślin ozdobnych, projektowaniem i wykonywaniem systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne), aranżacją przestrzeni i wnętrz (połączenie wody, kamieni, zieleni), projektowanie i wykonawstwo kompozycji kwiatowych i dekoracją wnętrz, budową i urządzaniem terenów zieleni zgodnie z przygotowaną dokumentacją. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych, warsztatach i gospodarstwie pomocniczym, a także u przedsiębiorców.

   

  Szkoła Branżowa I stopnia oferuje kierunki: kucharz oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. To trzyletni cykl nauki. W przypadku zawodu mechanika dużym plusem jest możliwość zrobienia prawa jazdy kat. B i T.

   

  – Szkoła w Sędziejowicach to wieloletnie doświadczenie oraz świetna lokalizacja. Jest położna w pięknym parku. Dojazd do niej również nie stanowi problemu. Dla uczniów, którzy nie mają możliwości dojeżdżania komunikacją miejską, jest oferowany internat. Poza tym jest u nas superatmosfera, a nauczyciele potrafią indywidualnie podejść do ucznia – reklamuje swoją szkołę Szymon Wyrwas.

   

  Uczniowie kreują życie szkoły

   

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku to szkoła doceniana na arenie krajowej. „Ekonomik” zajmuje wysoką lokatę wśród techników województwa łódzkiego w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy. Placówka zajmuje 284. miejsce w Polsce oraz 27. w województwie. Dzięki tak wysokim lokatom „Ekonomik” otrzymał tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”. Ponadto placówka współpracuje z wieloma instytucjami: Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, Wyższą Szkołą Informatyczną i Umiejętności w Łodzi, Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie oraz licznymi przedsiębiorstwami.

  Młodzież chwali sobie wysoki poziom nauczania oraz możliwość kreowania szkoły poprzez różnego rodzaju imprezy, konkursy. Wydarzenia organizują nie tylko nauczyciele, ale pod uwagę brane są również pomysły młodych ludzi.

  Podczas rekrutacji uczniowie mogą wybierać kierunki z bogatej oferty edukacyjnej.

   

  W Technikum Informatycznym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych, np.: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Uczeń pogłębia swoją wiedzę na praktykach.

  Ogromny rozwój technik komputerowych, jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z najpopularniejszych. Informatycy są poszukiwani na rynku pracy, to atrakcyjny zawód. Według Ministerstwa Pracy zawód technika informatyka znajduje się na drugim miejscu wśród zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania. „Ekonomik” podpisał umowę patronacką z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Absolwent może kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów bądź podjąć pracę we wszystkich firmach z każdej branży, w których głównym narzędziem pracy są komputery.

   

  Technikum Ekonomiczne – wiodący obszar nauczania specjalistycznego obejmuje przedmioty z zakresu bankowości i ekonomiki przedsiębiorstw. Wiele z zajęć specjalistycznych z zakresu finansowo-księgowo-kadrowego odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych. Uczniowie poznają pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych oraz reguły, jakimi rządzi się dzisiejsza gospodarka rynkowa. Zdobytą wiedzę poszerzają w trakcie 6-tygodniowych praktyk zorganizowanych przez szkołę w specjalistycznych firmach (np. w bankach, Urzędzie Skarbowym i innych). Absolwenci z dużą łatwością dostają się na każdą państwową uczelnię, w tym szczególnie ekonomiczną, mogą także podjąć dobrze płatną pracę zawodową. Absolwenci Ekonomika pracują w wielu urzędach i firmach naszego regionu.

   

  Technikum Rachunkowości – wiodący obszar nauczania specjalistycznego obejmuje przedmioty z zakresu bankowości i ekonomiki przedsiębiorstw. Wiele z zajęć specjalistycznych odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych. Uczniowie poznają pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych oraz reguły, jakimi rządzi się dzisiejsza gospodarka rynkowa. Zdobytą wiedzę poszerzają w trakcie sześciotygodniowych praktyk zorganizowanych przez szkołę w specjalistycznych firmach. Absolwenci dostają się na każdą państwową uczelnię, w tym szczególnie ekonomiczną, mogą także podjąć dobrze płatną pracę zawodową.

   

  Technikum Reklamy – uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów reklamowo-ekonomiczno-informatycznych. Szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia marketingowo-reklamowe, grafikę komputerową, fotografię, filmy, zajęcia specjalizacyjne i język obcy. Uczniowie pracują na bazie materiałów samodzielnie utworzonych przy pomocy szkolnych kamer i aparatów cyfrowych. Dużo zajęć odbywa się w pracowniach komputerowych – poznają programy graficzne Corel Draw, Photo Shop, programy do obróbki grafiki, filmów i dźwięku, zaawansowane metody tworzenia stron internetowych. Dowiadują się również, jak przygotować materiały reklamowe oraz publikacje do druku cyfrowego i tradycyjnego. Mają szerokie pole do rozwijania swoich zainteresowań i praktycznych zdolności artystycznych na zajęciach w szkole oraz w trakcie praktyk. Zawód technik organizacji reklamy to zawód z przyszłością. Absolwent może poszerzać swoją wiedzę na każdej wybranej uczelni bądź podjąć dobrze płatną pracę zawodową w firmach reklamowych, drukarniach, wydawnictwach prasowych i książkowych, może również pracować przy tworzeniu serwisów internetowych oraz innych.

   

  Technikum Spedycyjne – uczniowie zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu: podstaw spedycji i transportu, działalności przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, narzędzi spedycji i transportu oraz języka obcego. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności na 4-tygodniowych praktykach. Kształcenie w zawodzie technik spedytor jest ściśle związane z potrzebami gospodarki i rynku pracy. Charakter procesów i usług transportowo-spedycyjnych wymaga określonego zakresu wiedzy technicznej, ekonomicznej i prawnej. Technik spedytor uczestniczy we wszystkich etapach procesu transportowo-spedycyjnego. Dla chętnych uczniów organizowane są kursy na wózki widłowe i inne. Absolwenci mogą realizować następujące zadania zawodowe: przygotowywanie dokumentów celnych, przygotowywanie ładunków i odpraw celnych, organizowanie spedycji ładunków i obsługi przewozów kontenerowych, obsługa statków w portach, ustalanie cen za usługi spedycyjne, prowadzenie rozliczeń oraz prowadzenie działalności informacyjnej na rynku usług transportowo-spedycyjnych. Absolwenci z łatwością dostaną się na wybrany kierunek studiów, mogą również podjąć pracę zawodową w swojej specjalności.

   

  Technikum Logistyczne – uczniowie zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu: podstaw logistyki, gospodarki zapasami i magazynem, transportu i spedycji, planowania logistycznego, systemów logistycznych. Dodatkowo pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności na 4-tygodniowych praktykach. Młodzież przygotowuje się do pracy na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem, planowaniem produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji. Logistyk jest odpowiedzialny za terminowe dostarczanie surowców i wyrobów właściwym klientom, na odpowiednie miejsce i po możliwie najniższych kosztach. Technik logistyk to zawód z przyszłością, będący bardzo atrakcyjnym na rynku pracy pod względem liczby ofert pracy oraz oferowanego wynagrodzenia. Absolwent może kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów bądź podjąć pracę.

   

  Nowoczesny ośrodek z internatem

   

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku składa się z kilku typów szkół. W jego skład wchodzi: Przedszkole nr 7 dla dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwojowymi; Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dla uczniów z autyzmem; Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

  To nowoczesny ośrodek, do którego uczęszczają osoby z całego województwa łódzkiego. W placówce prowadzone są terapie: EEG biofeedBack, rehabilitacja, hydroterapia, integracja sensoryczna, logopedia, terapia behawioralna, terapia ręki, terapia metodą Tomatisa, alternatywne metody komunikacji, terapia metodą Weroniki Sherborne, terapia metodą stymulacji polisensorycznej (sala doświadczania świata).

   

  Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zapewnia wychowankom całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry od poniedziałku do piątku. W wyjątkowych sytuacjach także w czasie weekendu. Pobyt w internacie jest bezpłatny, wychowankowie ponoszą jedynie koszty wyżywienia. Całodzienne wyżywienie w internacie uwzględnia również indywidualne potrzeby żywieniowe wychowanków.

  Pobyt w internacie daje możliwość doskonalenia samodzielności u wychowanków m.in. w zakresie czynności samoobsługowych. Rozwija umiejętności współżycia w zespole, współdziałania w grupie, uczy prawidłowych relacji interpersonalnych. Uczy systematyczności, radzenia sobie w życiu codziennym, daje możliwość rozwijania zainteresowań oraz zapewnia pomoc w nauce.

  W internacie panuje życzliwa i domowa atmosfera. Oferujemy podopiecznym różnorodne formy spędzania czasu wolnego, dostosowane do zainteresowań oraz możliwości psychofizycznych wychowanków. Ośrodek organizuje wyjazdy, wycieczki, zawody, ogniska, umożliwia uczestniczenie w imprezach kulturalnych. Ponadto organizujemy na terenie Ośrodka atrakcyjne zajęcia z różnych dziedzin (muzyczne, plastyczne, czytelnicze, kulinarne, ekologiczne, teatralne, sportowe w siłowni oraz na wielofunkcyjnym boisku). Nauczyciele zwracają uwagę na kształtowanie u wychowanków postaw patriotycznych, szacunku do dziedzictwa kulturowego, tradycji i obrzędów religijnych

  Udostępnij