• W oczekiwaniu na Święta Wielkiej Nocy, w czwartek  11 kwietnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach odbyło się Uroczyste Śniadanie Wielkanocne, w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne z ŚDS, jak  również osoby samotne z terenu gminy, pracownicy, rodzice i opiekunowie oraz zaproszeni goście.  Swoją obecnością zaszczycili: ks. kan. Dariusz Chlebowski – proboszcz parafii Sędziejowice, P. Dariusz Cieślak  – wójt gminy,
  P. Grzegorz Dębkowski – v-ce przewodniczący Rady y Powiatu Łaskiego, skarbnik gminy, P. Aneta Derbich – z-ca skarbnika gminy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

  Świąteczny charakter spotkaniu nadał występ grupy teatralnej „Motyle”, która zaprezentowała się w pantomimie pt. „Księga życia”.

    Następnie wszystkich przywitała kierownik ŚDS Agnieszka Papuga, składając jednocześnie życzenia świąteczne. Życzenia zdrowych i wesołych świąt  w imieniu całego samorządu złożył P. Dariusz Cieślak a ks. kan. Dariusz Chlebowski  poprowadził krótką modlitwę, po czym poświęcił pokarmy. 
  Kultywowanie tradycji, wspólna organizacja i uroczyste Śniadanie stanowią doskonały element terapii,  uczestnicy nabywają umiejętności, które mogą wykorzystać w codziennym życiu. Śniadanie wielkanocne to czas wspólnych przeżyć, rozmów i refleksji. Dla wielu podopiecznych  śniadanie wielkanocne organizowane w naszym domu  jest  jedyną okazją do przeżywania  prawdziwych Świąt Wielkanocnych.

  źródło: gmina Sędziejowice

  Udostępnij