• W Widawie gościli minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński oraz poseł Witold Waszczykowski. Okazją była budowa komisariatu.

   

  12 kwietnia w Widawie odbył się apel z okazji wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego komisariatu policji przy ulicy Nowy Rynek. W uroczystości wziął udział minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, sekretarz stanu KPRM Joanna Kopcińska, poseł na sejm RP Witold Waszczykowski, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, marszałek województwa Grzegorz Schreiber, przewodnicząca sejmiku województwa Iwona Koperska, zastępca komendanta głównego policji mł. insp. Tomasz Szymański, starosta łaski Piotr Wołosz, wójt gminy Widawa Michał Włodarczyk, a także inni przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, rodziny policyjnej 1939r. oraz kadra kierownicza łódzkiego garnizonu policji.

  Gości powitał komendant wojewódzki policji insp. Andrzej Łapiński. W swoim przemówieniu minister Joachim Brudziński podkreślał jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców. Wskazał, że policjanci powinni być blisko lokalnych społeczności, a co za tym idzie znać i pomagać w rozwiązywaniu problemów.

   

  KP w Widawie obejmuje swoim zasięgiem teren dwóch gmin powiatu łaskiego (gminę Sędziejowice i gminę Widawa). Obecna siedziba znajduje się przy ulicy Wieluńskiej 15. Był to budynek mieszkalny i od czasu przejęcia go przez policję nigdy nie spełniał w pełnym zakresie  wymogów, jakie nakładają na obiekty policji przepisy techniczno-budowlane i przepisy branżowe.

  Działkę przy ul. Nowy Rynek 16 policja otrzymała w trwały zarząd od starosty łaskiego. Planowane zakończenie budowy nowej siedziby finansowanej z Programu Modernizacji Policji to grudzień 2019r. (termin z umowy). Koszt całkowity inwestycji wynosi 3.224.124,96 zł z budżetu KGP, na co składają się prace projektowe i budowlane 2.834.980,96 zł oraz wyposażenie 389.144 zł. Samorząd przekazał działkę pod budowę komisariatu o wartości 31.400 zł.

  Nowy budynek komisariatu w Widawie to infrastruktura, która znacząco wpłynie na warunki i komfort pracy policjantów i pracowników cywilnych, ale przede wszystkim przełoży się na jakość obsługi interesantów.

  foto: polickomisariat2

  Udostępnij