• Znane są wyniki referendum w sprawie nauczycielskiego strajku. Praktycznie wszystkie placówki oświatowe w powiecie łaskim popierają tę formę walki o podwyżki.

  Strajkować będzie 25 placówek oświatowych z terenu powiatu łaskiego: Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku, Przedszkole Publiczne nr 3 w Łasku, Przedszkole Publiczne nr 4 w Łasku, Przedszkole Publiczne nr 6 w Łasku, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku, Szkoła Podstawowa w Bałuczu, Szkoła Podstawowa w Okupie, Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łasku, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie, I Liceum Ogólnokształcące w Łasku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Łasku, Gminne Przedszkole w Buczku, Szkoła Podstawowa w Buczku, Szkoła Podstawowa w Czestkowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach, Zespół Szkół w Marzeninie, Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, Szkoła Podstawowa w Chociwiu, Zespół Szkół w Kwiatkowicach.

  W całej Polsce zdecydowana większość nauczycieli popiera strajk. W poniedziałek ZNP przekazało wstępne wyniki referendów strajkowych. 85 proc. szkół i 90 proc. nauczycieli popiera strajk. Do niego ma dojść 8 kwietnia, czyli dwa dni przez egzaminem gimnazjalnym, a tydzień przed egzaminem ośmioklasisty. Z informacji prasowych wynika, że nauczyciele pojawią się w szkołach, ale nie będą przeprowadzać lekcji oraz żadnych zajęć opiekuńczych.

  Nie da się ukryć, że rodzi to wiele problemów dla rodziców oraz pracodawców. Warto wiedzieć, że można dostać płatny urlop na podstawie druku Z-15. W związku z nieprzewidzianym zamknięciem szkoły rodzicom, zarówno ojcom, jak i matkom, przysługuje zwolnienie podobne, jak w przypadku chorego dziecka. Umożliwia to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku. Dotyczy ono wszystkich objętych ubezpieczeniem chorobowym. Zwolnienie wystawiane jest z konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat. Rodzice mogą skorzystać także z urlopu wypoczynkowego oraz tzw. „na żądanie”.

  Nauczyciele domagają się 1000 złotych podwyżki. Przeprowadzone rozmowy z rządem nie są satysfakcjonujące. Maksymalna podwyżka dla nauczyciela dyplomowanego to proponowane 508 zł brutto do 2020 roku. Jeżeli podwyżki proponowane przez nauczycieli zostałyby wprowadzone w życie, to w 2019 roku 2500 zł netto otrzymałby nauczyciel stażysta, a dyplomowany blisko 3100 zł.

   

   

   

  Udostępnij